Važna djelatnost Doma je i rano otkrivanje i prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece te povećanje informiranosti i osjetljivosti društva u svezi problema zlostavljanja kao i adekvatnog načina njegova rješavanja.

U tom smjeru “Tić” provodi:

 • Programi podrške roditeljima:
 • Projekt Ambasadori “Tića” ( uključivanje djece i njihova edukacija kako bi se pomoglo smanjivanju i prekidu nasilja među djecom te jačanju svijesti o vlastitim pravima i odgovornostima):Dosadašnje aktivnosti ambasadora “Tića”
  • Edukativni kviz i fokus grupe o dječjim pravima
  • Debata – parlaonica o tjelesnom kažnjavanju djece
  • Radionica “Mreža znanja za sigurno korištenje mobitela i interneta”
  • radionica “Spriječimo vršnjačko nasilje!”
  • radionica “Prava djece u medijima”
  • interaktivna edukativna radionica o tjelesnom kažnjavanju djece
  • simulacija konferencije za novinare na temu vršnjačkog nasilja
  • kreiranje lutkarskih predstava na temu vršnjačkog nasilja
  • radionica o pozitivnim i negativnim aspektima masovnih medija
  • uključivanje djece u snimanje “Milenijske fotografije”
  • izrada plakata “Tjelesno kažnjavanje djece” ,”Nasilje među vršnjacima”
  • izrada brošure „Spriječimo nasilje među djecom!“
  • sudjelovanje na info pultovima i akcijama na Korzu s ciljem promocije dječjih prava
  • sudjelovanje na stručnim tribinama
  • aktivno sudjelovanje u obilježavanju značajnih datuma:
  o Dana sigurnijeg interneta (drugi utorak u veljači)
  o Dana odgoja bez batina (30.04)
  o Međunarodnog dana dječjih prava (20.11)
  o Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece (19.11)
  o Obilježavanje 7. obljetnice projekta “Ambasadori Tića” (studeni 2014.)
  o Obilježavanje 10. godina rada ureda pravobraniteljice za djecu u Rijeci (listopad 2017.)
  Brošura o ambasadorima “Tića”
 • Pregled aktivnosti Ambasadora “Tića” po generacijama možete pogledati ovdje.

 

 • Istraživački rad:
 • Edukacija i mentorski rad sa volonterima
 • Rad sa studentima: stručna praksa i predavanja
 • Prigodna predavanja i radionice za roditelje
 • Radionice za djecu
 • Obilježavanje značajnih datuma
  • Dan sigurnosti na internetu (drugi utorak u veljači)
  • Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja – Dan ružičastih majica (zadnja srijeda u veljači)
  • Dan odgoja bez batina – 30. travnja
  • Dan obitelji – 15. svibnja.
  • Međunarodni dan djece žrtava nasilja – 04. lipnja
  • Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece – 19. studenog
   • (Fondacija Ženski svjetski samit uvrstila je “Tić” među 781 svjetsku organizaciju u 128 zemalja svijeta koje će na taj dan različitim aktivnostima podsjetiti javnost u svojim zajednicama na problem zlostavljanja djece i potrebu njihove zaštite),
  • Međunarodni dan prava djeteta – 20. studenog
  • Međunarodni dan volontera – 05. prosinca

Dječji dom «Tić» Rijeka je aktivan član Međunarodne koalicije u kampanji za obilježavanje Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece, koju vodi WWSF.