Obilježili smo 7. obljetnicu provođenja projekta „Ambasadori Tića“

U srijedu, 26. studenog 2014. godine, u 11.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, održano je obilježavanje 7. obljetnice provođenja projekta „Ambasadori Tića“. Tom prilikom predstavljen je pregled aktivnosti u kojima su ambasadori sudjelovali u proteklih sedam godina, a predstavnici četvrte generacije ambasadora „Tića“ , Marija Šoda, Borna Budić, Paola Broznnić, Noel Sambol i Martina Podboj, predstavili su ulogu i zadatke ambasadora te kako ih oni doživljavaju. Ideja za projekt nastala je 2007. godine, a prva aktivnost i imenovanje prvih ambasadora održano je 2008. godine povodom obilježavanja Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece. Tijekom sedam godina uključene su četiri generacije, odnosno 184 ambasadora.
Ambasadori „Tića“su učenici i učenice riječkih osnovnih škola koji, kroz sudjelovanje u edukativnim aktivnostima „Tića“ i djelovanje u svojim školama i zajednici, doprinose prevenciji zlostavljanja djece i promicanju dječjih prava i odgovornosti.Na obilježavanju obljetnice prisustvovali su predstavnici riječkih osnovnih škola i koordinatori ambasadora u školama, zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke, g. Marko Filipović, pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, gđa. Ankica Perhat i predstavnica Odjela Gradske uprave za odgoj i školstvo, gđa Marina Peranić-Ševeljić kao i brojni drugi gosti.
Za podršku u provođenju projekta želimo zahvaliti svim osnovnim školama iz Rijeke i koordinatorima u školama kao i Gradu Rijeci.
Više o ambasadorima „Tića“ možete pročitati ovdje:

 

Simpozij “Koraci za budućnost bez nasilja – Nasilje i mladi”

Dana 20. studenoga 2014. u Opatiji je održan 2. simpozij "Koraci za budućnost bez nasilja – Nasilje i mladi", u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.…

Znanstveni skup “Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje”

Dana 21. studenoga 2014. na Medicinskom fakultetu u Rijeci održan je interdisciplinarni znanstveno-stručni stručni skup pod nazivom "Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva V: Zaštita prava djece i mladih na…