Dječji glas protiv nasilja

Dana 09. travnja 2013.g. održana je radionica “Spriječimo vršnjačko nasilje!” na kojoj su sudjelovali Ambasadori Tića: učenici i učenice sedmih razreda iz 22 riječke osnovne škole, sveukupno njih 41. Nakon kratkog predavanja o vršnjačkom nasilju, koji je učenike upoznao sa definicijom vršnjačkog nasilja, kako ga  prepoznati i reagirati, podijeljeni su u četiri grupe, s četiri različite teme, te su prionuli izrađivanju edukativnih plakata.Teme plakata bile su: seksualno nasilje, verbalno nasilje, ekonomsko nasilje, emocionalno i kulturalno nasilje i fizičko nasilje među vršnjacima.
Poseban naglasak je, u vođenoj diskusiji tijekom izrade plakate, stavljen na ulogu  “promatrača” -djece koja promatraju nasilno ponašanje, a ne reagiraju: iz straha, ne znaju što učiniti, kome se obratiti i sl, a koja imaju važnu ulogu u održavanju “kruga zlostavljanja”.
Ambasadori “Tića” pokazali su izuzetnu zainteresiranost za problematiku. Navodeći primjere iz vlastitog okruženja izrazili su zabrinutost zbog pojave vršnjačkog nasilja i motiviranost da pomognu vršnjacima, kako žrtvama nasilja tako i nasilnicima.
Uz suosjećanje prema žrtvama nasilja pokazali su zrelost u razmišljanju i sami primijetivši kako  je i nasilnoj djeci potrebna pomoć kako bi naučili drugačije načine reagiranja i zadovoljenja svojih potreba.
Svaka je grupa dobila priliku prezentirati plakate ostalim sudionicima.
Svaki plakat, uz slikovni opis nasilnog ponašanja, u obliku crteža ili stripa, sadrži i praktične upute kako reagirati na nasilje.
Vidljiva je usmjerenost sudionika na rješavanje problema i njihova želja da i sami nešto poduzmu u skladu s mogućnostima.
S Ambasadorima “Tića” je dogovoreno da plakate prezentiraju svojim vršnjacima u matičnim školama te ih, na taj način, informiraju o tome kako pomoći žrtvi nasilja i nasilniku, te kome se sve mogu obratiti za pomoć.
Ova radionica s Ambasadorima “Tića”  dio je aktivnosti koje “Tić” provodi u sklopu  građanske inicijative  “Dječji glas protiv nasilja”.  Cilj ove inicijative je osvijestiti javnost za postojanje problema nasilja nad i među djecom, informirati sugrađane, a posebno djecu o načinima prevencije te ustanovama kojima se mogu obratiti za pomoć. Ova građanska inicijativa provodi se zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva  u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Građanska inicijativa “Dječji glas protiv nasilja”

Započela je građanska inicijativa "Dječji glas protiv nasilja"  čiji je cilj osvijestiti javnost za postojanje problema nasilja nad i među djecom, informirati sugrađane, a posebno djecu o načinima…

Obilježavanje Dana odgoja bez batina (30.04.)

Dana 29.04.2013. godine u Tiću je održana radionica za roditelje pod nazivom „Pozitivna disciplina“ kojom je obilježen Dan odgoja bez batina.  U okviru radionice roditelji su kroz iskustveni…