Obilježavanje Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece uz promoviranje nove generacije ambasadora „Tića“

Dana 07. studenog 2017.g. u Filodrammatici je održana interaktivna edukativna aktivnost sa ambasadorima „Tića“, u okviru 19 dana kampanje (01.-19.11.) koja se u cijelom svijetu provodi povodom Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece (19.11.). Tom prilikom aktualni ambasadori „Tića“, 46 učenika osmih razreda osnovnih škola u Rijeci, predali su svoj mandat novoj, šestoj generaciji ambasadora, polaznicima šestih razreda. Kroz niz zabavno-edukativno-informativnih aktivnosti nova generacija ambasadora upoznata je sa ulogom ambasadora nenasilja, njihovim dosadašnjim aktivnostima i angažmanu u zajednici.

Dječji dom “Tić” Rijeka je ustanova koja pruža stručnu pomoć djeci i mladima (bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci koju roditelji zanemaruju te djeci kod koje postoji sumnja na zlostavljanje i/ili zanemarivanje) kao i njihovim nezlostavljajućim obiteljima, i to kroz savjetodavnu stručnu pomoć, program poludnevnog boravka te preventivnu djelatnost. Preventivna djelatnost usmjerena je na povećanje informiranosti i osjetljivosti društva općenito na prava djece, a naročito za problem nasilja nad i među djecom kao i adekvatnog načina njegova rješavanja. Uključiti djecu kao ravnopravne i aktivne partnere u promicanju prava djece, njihove zaštite i prevencije svih oblika nasilja nad i među djecom bila je ideja vodilja koja je 2008.g. rezultirala projektom «Ambasadori Tića». Od tada pa do danas u projektu je sudjelovalo 5 generacija ambasadora odn. više od 200 djece iz svih osnovnih škola u Rijeci. Tijekom trajanja njihova dvogodišnjeg mandata „Tić“ je organizirao različite aktivnosti u kojima su iskazali velik interes, spremnost i zalaganje u promicanju prava djece i prevencije nasilja nad i među djecom pa zaslužuju da ih se i dalje potiče u tom smjeru.

TKO SU AMBASADORI „TIĆA“?

Ambasadori „Tića“ su učenice i učenici iz riječkih osnovnih škola koji zajedno doprinose promicanju i zaštiti dječjih prava i prevenciji nasilja nad i među djecom.

Titula ambasadora „Tića“ predstavlja priznanje da poznaju i promiču dječja prava, znaju prepoznati situacije kada se ona krše, poznaju načine kako i tko može spriječiti nasilje nad i među djecom, reagirati kada se ono desi, i na kraju, kako se može pomoći žrtvama, ali i nasilnicima. Svake dvije godine bira se nova generacija ambasadora, po dva učenika šestih razreda, koji kao ambasadori djeluju od 6. do 8. razreda.

Uloga ambasadora je da, sukladno svojoj dobi i mogućnostima, promiču dječja prava i obveze, među svojim vršnjacima šire znanja i ponašanja koja promoviraju nenasilje te ohrabruju djecu da samoinicijativno i pravovremeno poduzimaju raspoložive mjere za zaštitu svojih prava.

Ambasadori u dvije godine svojeg djelovanja sudjeluju u nizu aktivnosti koje za njih organizira Dječji dom „Tić“ Rijeka, a koje ih pripremaju na djelovanje u njihovim okruženjima. To su zanimljive i kreativne aktivnosti kao što su edukativni kvizovi, debate, parlaonice, fokus-grupe, izrada informativno-edukativnih plakata i brošura te druge aktivnosti.
Oni također provode brojne aktivnosti u svojim školama, kao što su:
• Predstavljanje aktivnosti ambasadora kroz izradu plakata, na Vijeću učenika, na roditeljskom sastanku
• Izrada plakata o aktivnostima ambasadora
• Izlaganje edukativnih plakata „Tića“ u razredu i u školi
• Izrada plakata o nasilju
• Rasprave o nasilju, o tjelesnom kažnjavanju i o opasnostima interneta i mobitela na SRO
• Održavanje radionica, predavanja i rasprava o opasnostima putem interneta i mobitela, o vršnjačkom nasilju i o zlostavljanju, na SRO, u drugim razredima i na roditeljskom sastanku
• Radio emisija na temu prevencije nasilja
• Provođenje anketa o dječjim pravima i njihovom kršenju

Mišljenje ambasadora čuje se i javno jer sudjeluju na Info-štandovima na Korzu, stručnim tribinama i konferencijama za medije kao i u emisijama na radiju i TV, a izvješća i zaključci svih provedenih aktivnosti dostavljaju se institucijama koje su uključene u zaštitu djece, te se i na taj način osigurava da se saznaju razmišljanja ambasadora i proširi njihovo djelovanje.

 

Prijateljska nogometna utakmica u Selcu

Dana 31. listopada 2017. godine djeca, korisnici poludnevnog boravka, sudjelovali su u prijateljskoj nogometnoj utakmici u Selcu sa korisnicima Centra za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce. Dječaci…

Pripreme za prodajnu izložbu dječjih radova

I ove godine Dječji dom "Tić" priprema prodajnu izložbu radova koje su vrijedno izrađivala djeca korisnici. [gallery ids="1143,1144"]