Obilježen Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece

Povodom Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece 19.11.2014. godine  “Tić” je u  Gradskoj vijećnici Grada Rijeke okupio aktualne ambasadore Tića – djecu ambasadore nenasilja, koji su novoj, već četvrtoj, generaciji ambasadora prenijeli svoja iskustva i znanja dobivena za vrijeme trajanja mandata, te ih upoznali s ulogom ambasadora “Tića”.Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece obilježava se 19.11. i prethodi Međunarodnom danu dječjih prava (20.11.). Obilježavanje ovog dana inicirala je 2000. godine UN-ova partnerska organizacija Women’s World Summit Foundation (WWSF) s ciljem jačanja svijesti o štetnosti svakog nasilja nad djecom i potrebi njegova sprečavanja.
«Tić» je, sedmu godinu, službeni aktivni član Međunarodne koalicije u kampanji za obilježavanje navedenog datuma i partner organizacije WWSF u Republici Hrvatskoj. U ovogodišnjoj kampanji sudjelovalo je 240 organizacija iz 88 zemalja svijeta.
Kampanja je usmjerena na prevenciju različitih oblika nasilja nad djecom, a prioritet se pri tome daje uključivanju djece i mladih čime ih se nastoji potaknuti na aktivan angažman i preuzimanje obaveze da preveniraju nasilje nad i među djecom i mladima,  kao doprinos stvaranju kulture nenasilja. U tom duhu „Tić“ je još 2008. godine, upravo povodom obilježavanja Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece, pokrenuo projekt “Djeca – ambasadori nenasilja“ (Ambasadori “Tića”) koji se, od tada, kontinuirano provodi, u suradnji sa svim riječkim osnovnim školama i Gradom Rijeka, OGU za odgoj i školstvo te zdravstvo i socijalnu skrb.
U projekt su uključene sve osnovne škole s riječkog područja. Sveukupno 23 škole i 46 učenika/učenica.
Na završetku mandata stari ambasadori su se osvrnuli na aktivnosti u kojima su sudjelovali tijekom mandata te su istaknuli kako su se, dobro zabavili, stekli nova prijateljstva i nova znanja te osjećali da su bili od koristi i vršnjacima u svojim školama.
Novoizabrani ambasadori iskazali su veselje i čast što će tijekom naredne dvije godine predstavljati svoju školu u nizu aktivnosti u okviru kojih će, svojom kreativnošću i stavovima moći doprinijeti većoj učinkovitosti prevencije nasilja nad i među djecom.

 

 

Zlostavljanje putem interneta i rizična ponašanja mladih

Dana 11. listopada 2013.g. u Opatiji je održan stručni skup „Trening Životnih Vještina - kontekst, izazovi, odgovori“ na kojem je održano niz predavanja o rizičnom ponašanju mladih, potrebi…

Predavanje o adolescenciji za roditelje

Dana 28.11.2013.g. u Osnovnoj školi Klana održano je predavanje za roditelje učenika petih, šestih i sedmih razreda pod nazivom “Kompetentan roditelj tinejđera”. U okviru predavanja roditelji su dobili…