„Tić“ obilježio Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece (19.11.)

Povodom obilježavanja Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece (19.11.) Tić je osmislio aktivnosti kojima želi dodatno senzibilizirati javnost na problem nasilja nad djecom i osvijestiti značaj preventivnog djelovanja. Navedene aktivnosti predstavljene su na konferenciji za novinare, održanoj dana 16. studenog 2011.g. u Tiću, kojoj su uz predstavnike Tića – ravnateljicu mr. Tamaru Žakula Desnica, prof. psih. i psihologinju Natašu Špigl, dipl. psih., prisustvovali i mr. sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, Nada Ćoso, prof. pedagog u OŠ Kantrida, mr. sc. Orjana Marušić Štimac, prof. psiholog u OŠ Nikola Tesla, Nada Kegalj, prof. psiholog u OŠ Podmurvice, Lara Trivić i Lea Trinajstić, ambasadorice „Tić-a“.Zlostavljanje djece je složeni problem međunarodnih razmjera koji zahtijeva pažnju širokog broja institucija i javnosti. Jedan od napora u razumijevanju ovog problema i pronalaženju rješenja kako bi se pomoglo djeci koja su u riziku da budu njime pogođena je i obilježavanje Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece (19.11.). Obilježavanje ovog dana inicirala je 2000. godine organizacija Women’s World Summit Foundation (WWSF) i tada ga je obilježilo 149 organizacija u 60 zemalja svijeta. „Tić“ se pridružio 2007.g. te je već petu godinu jedan od službenih aktivnih članova Međunarodne koalicije u kampanji za obilježavanje Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece i partner organizacije  WWSF u Republici Hrvatskoj, a ove se godine pridružuje skupini od više od 500 organizacija iz 135 zemalja svijeta koje će na taj dan različitim aktivnostima podsjetiti javnost u svojim zajednicama na problem zlostavljanja djece i potrebu njihove zaštite.
Cilj globalne kampanje je razvijati kulturu prevencije svih oblika nasilja kroz nacionalne i međunarodne kampanje. Preporuka je da se Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece treba obilježiti simbolički i aktivno, ali i stvarno, kroz dugoročne akcije usmjerene ukidanju svakog oblika nasilja nad djecom, a posebnost ovogodišnje kampanje je njeno širenje na 19 dana aktivizma za prevenciju zlostavljanja djece tijekom studenog. Fokus kampanje usmjeren je na pozivanje djece i mladih da se aktivno uključe i da svojom kreativnošću i stavovima doprinesu većoj učinkovitosti prevencije zlostavljanja djece.
Govoreći o brojnim i teškim posljedicama koje zlostavljanje ostavlja na dječji razvoj i to na neurološki i intelektualni razvoj, na socio – emocionalni razvoj, na socijalne odnose i ponašanje te mentalno zdravlje u cjelini, Tamara Žakula Desnica istaknula je važnost preventivnog djelovanja. Važno je spriječiti odnosno rano otkriti zlostavljanje jer se ranim otkrivanjem može zaustaviti daljnji utjecaj zlostavljanja i njegove dugoročne posljedice. Upravo sa tim ciljem Tić kontinuirano provodi različite preventivne programe, a Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece obilježiti će sa učenicima osnovnih škola u Rijeci – ambasadorima „Tić-a“. Istaknuvši važnost suradnje sa osnovnim školama te podršku Grada Rijeke i OGU za odgoj i školstvo u provođenju ovog projekta ravnateljica je najavila Edukativni kviz za ambasadore koji će se održati 17.studenog u Tiću.
Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel aktivno sudjeluje u kampanji za obilježavanja Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece od 2007.g.. Ovom je prigodom izrazio zadovoljstvo što je ideja Dječjeg doma „Tić“, koji je 1998.g. krenuo kao Udruga „Tić“, u potpunosti uspjela te se Tić povezao sa školama i svim nadležnim institucijama, prerastavši u respektabilnu ustanovu u Hrvatskoj, koja može odgovoriti na svaki problem vezan uz zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja.

Ambasadorice Tića Lara Trivić i Lea Trinajstić, učenice 8.razreda., navele su svoje iskustvo o trogodišnjem angažmanu kao ambasadorica i njihovoj ulozi u unapređenju dječjih prava. Navodeći kako su kroz različite aktivnosti u Tiću vrlo dobro naučile kako treba reagirati i intervenirati i na najmanji oblik nasilja vlastito su iskustvo i znanje potom i prenijele u svojoj školi.  U svom su se ambasadorskom radu ponajviše bavile temama nasilja putem interneta, vršnjačkim nasiljem te nasiljem u obitelji, a u budućnosti bi više htjele potaknuti roditelje na razmišljanje o nasilju.

Pored samih učenika, veliku ulogu u promoviraju dječjih prava imaju koordinatori ambasadora u školama koji sudjeluju u pripremi ambasadora za aktivnosti te im pružaju značajnu podršku u prenošenju ideja nenasilja u vlastitim školama.
Nada Ćoso, pedagog u OŠ Kantrida, osim što je koordinatorica ambasadora u svojoj školi  angažirana je i kao volonter u Tiću i na taj način daje značajan osobni doprinos prevencije zlostavljanja djece.
Nada Kegalj, psiholog u OŠ Podmurvice te voditeljica Debatnog kluba škole i sutkinja Hrvatskog debatnog kluba volonterski je sudjelovala u provođenju dvije debate sa ambasadorima na temu tjelesnog kažnjavanja djece.
Orjana Marušić Štimac, psiholog u OŠ Nikola Tesla istaknula je kako se u suradnji s ambasadorima Tića i djelatnicima škole provelo niz aktivnosti koje su rezultirale pomacima u osvještavanju činjenice da nasilje nije poželjno i kako ga valja zaustaviti na bilo koji način. Navela je kako osim edukativnih aktivnosti, škola u suradnji s policijom, Uredom pravobraniteljice za djecu i stručnjacima Tića pokušava riješiti i konkretno zlostavljanje svojih učenika.
Nataša Špigl, psihologinja u Tiću iznijela je sve presjek aktivnosti koje smo u Tiću proveli sa ambasadorima tijekom proteklih četiri godine kao i mnogobrojne aktivnosti koje su poduzete u svim osnovnim školama, a na poticaj ambasadora.
Upravo su ambasadori Tića okosnica ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece, budući da se u četvrtak, 17. studenog održao Edukativni kviz i fokus grupe na temu zlostavljanja djece i zaštite dječjih prava. Posebni naglasak na kvizu bio je na pojavnim oblicima zlostavljanja djece – vršnjačko nasilje, seksualno i fizičko zlostavljanje, zanemarivanje te nasilje putem interneta i mobitela, dječjim pravima i načinima zaštite djece. Nakon kviza je provedena rasprava u fokus grupama, gdje su ambasadori dobili priliku izraziti svoje mišljenje i progovoriti o problemu zlostavljanja i prevenciji, i o načinima na koji odrasli mogu zaštiti prava djece. Zaključci sa provedene aktivnosti dostavljeni su institucijama koje su dužne skrbiti o djeci na bilo koji način.

Senzibiliziranje šire javnosti na probleme nasilja nad djecom odvijat će se i u Tjednu prevencije pod nazivom “Daj 5 za prevenciju” , koji će se od 5. do 9. prosinca, od 11 do 14 sati odvijati na info-štandu na Korzu.

 

Sudjelovanje na 20. godišnjoj konferenciji psihologa u Dubrovniku

U periodu od 07. do 10.11.2012. g., u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva i suorganizaciji Hrvatske psihološke komore i Društva psihologa Dubrovnika, u Dubrovniku je održana jubilarna, 20. godišnja…

Obilježavanje Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece (19.11.)

Dječji dom  „Tić“ Rijeka, u suradnji sa 23 osnovne škola s područja Grada Rijeke te uz podršku Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb te odgoj i…