Savjetovalište za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja «Tić» provelo je početkom 2006. godine istraživanje o iskustvima djece pri korištenju Interneta.
Glavni cilj istraživanja je utvrditi incidenciju izloženosti djece nepoželjnom seksualnom sadržaju na Internetu, ispitati kojim putem su izloženi tom sadržaju te reakcije djece.
Istraživanjem je obuhvaćeno 2072 učenika iz 23 osnovne škole u gradu Rijeci. Upitnike su ispunjavali učenici petih i osmih razreda osnovne škole.

Iskustva djece u korištenju Interneta
Dobiveni rezultati ukazuju da 84% djece ima neko iskustvo u korištenju Interneta, pri čemu upotreba Interneta raste s dobi. Zanimljivo je da čak 62% djece koja nemaju računalo kod kuće koristi Internet.

Izloženost seksualnom sadržaju na Internetu
Pokazalo se da je čak 50,2% djece dobilo ili vidjelo seksualni sadržaj putem Interneta. Od toga je 37% djece seksualni sadržaj dobilo putem e-maila. Primljene poruke su u 54% sadržavale slike golih osoba, 45% poruka sa slikama seksualnih radnji, 12% slike koje sadrže nasilje i seks te 4% poruke koje sadrže slike s djecom.
Djeca čiji roditelji nemaju pristup njihovim e-mailovima su češće primila poruke sa seksualnim sadržajima (41% prema 14% one djece koji koriste adresu roditelja za dopisivanje).
Više od trećine djece (39%) nije nikome povjerila svoje iskustvo dobivanja poruka sa seksualnim sadržajima.
21% djece koja su bila izložena porukama sa seksualnim sadržajima izjavljuje da su imala uznemirujuću emocionalnu reakciju, djevojčice češće nego dječaci (39% prema 14%). Od djece koja su imala uznemirujuću reakciju, najčešće navode osjećaj nesigurnosti (64%), 18% izjavljuje da je bilo uznemireno, dok je 18% djece izjavljuje da je bilo preplašeno nakon primljenih poruka.

Korištenje chat-a
Redovito chat koristi 30% djece. Najčešće teme o kojima razgovaraju odnose na upoznavanje drugih (10%), sport i glazbu (7%), razgovor sa prijateljima o svemu (7%), ljubav i sex (4%), informatiku i igrice (3%), dok 69% djece izjavljuje da na chatu razgovara o svemu.
Pokazala se značajna razlika u vremenu provedenom na chatu u odnosu na dob (više od 1 sat na chatu provede 33% učenika osmih razreda u odnosu na 19% učenika petih razreda).
Pokazalo se da je 26% djece pitano o intimnim detaljima tijekom chata. Djevojčice (32%) su češće pitane o intimnim detaljima nego dječaci (20%). Djeca koja navode da ih je netko na chatu pitao pitanja o intimnim detaljima izjavljuju da su u 54% slučajeva pitani u vezi seksa, 19% pitanja bilo je o intimnim dijelovima tijela, 5% pitanja u vezi izgleda, 12% pitanja u vezi s iskustvom u samozadovoljavanju.

Emocionalne reakcije djece i rizična ponašanja
U odgovorima djece glede emocionalnih reakcija nakon upita o intimnim detaljima 29% djece izvještava o uznemirujućem osjećaju, pri čemu 19% njih navodi osjećaj uznemirenosti, 14% osjećaj srama, 11% osjećaj straha i 5% osjećaj krivnje. Djevojčice češće nego dječaci navode da su ih pitanja o intimnim detaljima uznemirila (17% prema 12%) odnosno uplašila (30% prema 20%). Također, navedena pitanja su češće izazivala emocionalne reakcije kod učenika petih razreda.
Zabrinjavajući je podatak da 18% djece smatra da je u redu otići sam na sastanak s osobom koju su upoznali na Internetu, što ovu skupinu djece čini rizičnom za eventualno iskorištavanje i zlostavljanje.

Zaključci
Podaci dobiveni istraživanjem ukazuju da djeca koja intenzivnije koriste Internet, te čije su aktivnosti više istraživači usmjerene, su u većem riziku za izlaganje nepoželjnom seksualnom sadržaju. Nadalje, zabrinjavajući je postotak djece koja koriste Internet bez nadzora roditelja ili drugih odraslih osoba. Rezultati istraživanja pokazuju da su iskustva djece u Hrvatskoj u primanju neprimjerenih i pornografskih sadržaja dobivenih putem e-mail poruka te emocionalnih reakcija približna su rezultatima američkih istraživanja.
Rezultati istraživanja ukazuju na činjenicu da je potrebna daljnja edukacija djece i roditelja o mogućnostima koje pruža Internet, ali i opasnostima i načinima samozaštite djece prilikom korištenja kompjutera i Interneta, što je jedan od ciljeva projekta u okviru kojeg je provedeno istraživanje.
Rad je objavljen u „Psihologija i nasilje u suvremenom društvu: zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Psihologija nasilja i zlostavljanja (2007)“, a detaljnije rezultate možete zatražiti putem e-maila tic@tic-za-djecu.hr.