DJEČJI DOM “TIĆ” RIJEKA
ADRESA: BELI KAMIK 11, RIJEKA

TEL: +385 (0) 51/215-670
FAX: +385 (0) 51/215-678
E-mail: tic@tic-za-djecu.hr
WEB: www.tic-za-djecu.hr
Facebook: Dječji dom “Tić” Rijeka

RADNO VRIJEME:
od ponedjeljka do petka: 8.00 – 19.00 sati

Dječji dom „Tić“ Rijeka je ustanova u sustavu Riznice Grada Rijeke.
Broj Riznice je:
IBAN: HR3324020061837300005
Poz. Na broj HR64 7765-42602-66311 ako je donacija od fizičke osobe ili
Poz. Na broj HR64 7765-42602-66312 ako je donacija neprofitne organizacije ili
Poz. Na broj HR64 7765-42602-66313 ako je donacija od pravne osobe.

OIB: 89237349497

MB: 2161001

RAVNATELJICA: mr. Tamara Žakula Desnica