DJEČJI DOM “TIĆ” RIJEKA
ADRESA: BELI KAMIK 11, RIJEKA

TEL: +385 (0) 51/215-670
FAX: +385 (0) 51/215-678

e-mailtic@tic-za-djecu.hr
WEB: www.tic-za-djecu.hr

RAVNATELJICA:  mr. Tamara Žakula Desnica, prof. psih.
ADMINISTRATIVNA REFERENTICA: Irena Paškvan Marić

RADNO VRIJEME:
od ponedjeljka do petka: 8.00 – 19.00 sati