Obilježavanje Dana odgoja bez batina

U četvrtak, 26. travnja 2012. godine, u Dječjem domu „Tić“ Rijeka održan je prvi susret treće generacije ambasadora „Tića“ i aktivnost povodom obilježavanja Dana odgoja bez batina.
„Tić“ je u suradnji s riječkim osnovnim školama te uz podršku OGU za odgoj i školstvo te OGU za zdravstvo i socijalnu skrb obilježio Dan odgoja bez batina u okviru projekta Ambasadori „Tića“čija je glavna ideja uključiti djecu kao ravnopravne partnere u prevenciji nasilja nad i među djecom i u promicanju i zaštiti dječjih prava.
Tijekom cjelojutarnjeg događanja učenici su bili upoznati s  problematikom tjelesnog kažnjavanja djece, te su izrazili vlastita razmišljanja i osjećaje vezano za tjelesno kažnjavanje.
Stavove o tome što je tjelesno kažnjavanje (oblici tj. kažnjavanja) i kako ga prepoznajemo, koje su posljedice, što roditelji mogu učiniti umjesto tj. kažnjavanja (poruke roditeljima) te što mogu učiniti djeca koja tj. kažnjavanje doživljavaju (poruke djeci: žrtvama i svjedocima) učenici su  pretočili u plakate koje su izradili uz podršku studenata 4. godine Akademije Primijenjenih umjetnosti u Rijeci.
Plakati će biti uobličeni u informativnu brošuru kojoj je cilj predstaviti promišljanja djece o problemu tjelesnog kažnjavanja, dati poruke roditeljima o pozitivnim oblicima discipliniranja djece te potaknuti djecu da se obrate za pomoć.

 

Studenti Medicinskog fakulteta posjetili Tić

Dana 13. travnja 2012.g. „Tić“ su posjetili studenti pete godine Medicinskog fakulteta Sveučilista u Rijeci. Posjet je organiziran u okviru izbornog kolegija  „Zlostavljanje i zanemarivanje djece“, a u…

Okončana građanska inicijativa “Veselo dvorište za razigrane Tiće”

Kraj travnja obilježio je i završetak radova na uređenju dvorišta u sklopu građanske inicijative „Veselo dvorište za razigrane Tiće“ koja je provedena zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade za poticanje…