Edukativni kviz i fokus grupe, povodom Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece; imenovanje Ambasadora prve generacije

Prije samog događanja stručni djelatnici Tića pripremili su i dostavili svim školama materijale za pripremu učenika za edukativni kviz. Materijali su pisani na jeziku razumljivom djeci, a obrađuju materiju dječjih prava i njihove zaštite, s posebnim naglaskom na pojavnim oblicima zlostavljanja djece i ispravnim načinima reagiranja.
Osim sudjelovanja u kvizu djeci je omogućeno da se uključe u diskusiju i donesu zaključke o temi zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja te o načinima na koji odrasli mogu zaštititi prava djece. Ideja je bile da ti zaključci budu namijenjeni odraslima u institucijama koje su dužne skrbiti o djeci na bilo koji način te da im se dostave i u pisanom obliku.
Našem pozivu na sudjelovanje u kvizu odazvalo se ukupno 18 riječkih osnovnih škola, što znači da je u aktivnosti sudjelovalo 36 učenika i učenica sedmih razreda – službenih predstavnika škola.
Sam Kviz sastojao se od ukupno 33 pitanja. Obrađivala su problematiku zaštite dječjih prava s posebnim naglaskom na vršnjačkom nasilju, seksualnom zlostavljanju, fizičkom zlostavljanju, zanemarivanju, nasilju putem interneta i mobitela.
Nakon Kviza provedena je zajednička analiza odgovora, a naročito su obrađene one situacije za koje se pokazalo da nisu dovoljno prepoznate kao slučajevi nasilja nad djecom. Cilj ove analize bio je da se djeci dodatno pojasni, da ih se potpunije educira i da im se pomogne da korigiraju evtl. pogrešne percepcije i stavove.
U drugom dijelu aktivnosti djeca su podijeljena u dvije fokus grupe. Ovogodišnja središnja ideja kampanje bila je da se pozovu djeca i mladi da se aktivno uključe i time daju svoj doprinos većoj učinkovitosti prevencije zlostavljanja djece. U skladu s time sudionicima kviza omogućili smo da kroz fokus grupe povedu diskusiju o problemu zlostavljanja djece i njegovoj prevenciji. Govorilo se o tome koliko su djeca zadovoljna dosadašnjom zaštitom svojih prava, poglavito prava na zaštitu od zlostavljanja, od čega sve djecu treba štititi, što odrasli na tom planu još trebaju učiniti te što djeca sama mogu učiniti na prevenciji zlostavljanja, gdje se i na koje načine mogu informirati o zaštiti od nasilja.
Vrhunac događanja toga dana bila je ceremoniju imenovanja Ambasadora „Tića“. Naime, sva djeca sudionici dobila su priznanje za sudjelovanje i titulu Ambasador/ica „Tića“ kao svojevrsno priznanje i čast, ali i obvezu da dalje u svojim sredinama (školama) promoviraju dječja prava i njihove obveze.

Sudjelovanje Ambasadora na tribini „Mreža znanja za sigurno korištenje Interneta i mobitela“  30. studeni 2009.

U Gradskoj vijećnici 30. studenog 2009. g. organizirali smo stručnu tribinu za osnovne škole i širu javnost. Pridružili su nam se pozvani predavači ispred riječkog Ureda pravobraniteljice za djecu, PU PGŽ i Centra tehničke kulture Rijeka. Na tribini je generalno predstavljen problem nasilja putem Interneta i mobitela, njegovi pojavni oblici i rizici za djecu i mlade. Prezentacijom rezultata istraživanja o pojavnosti nasilja putem Interneta i mobitela dan je uvid u konkretno stanje na području Rijeke te su predstavljeni preventivni programi koji se u Rijeci nude besplatno za roditelje i djecu.
Ambasadori „Tića“ imali su priliku predstaviti pregled akcija koje su sami poduzeli u svojim školama i o dojmovima o aktivnostima koje su za njih bile organizirane u proteklih godinu dana te da upute poruku odraslima.

Imenovanje Ambasadora nove generacije  18. studeni 2009
Prva generacija Ambasadora «Tića» sudjelovala je u edukativno-zabavnoj aktivnosti čiji je cilj bio potaknuti djecu na kritičko promišljanje problema nasilja nad djecom putem Interneta i mobitela te o mogućim načinima zaštite.
U „Mreži znanja…“ Ambasadori su podijeljeni u dvije grupe koje su se natjecale u prepoznavanju rizika u korištenju Interneta i mobitela. To su učinili kroz devet problemskih situacija za koje su trebali predložiti učinkovite načine izbjegavanja rizika odnosno rješavanja problema. U dobivenim odgovorima uočili smo da je ova tema djeci bliska te je ohrabrujuće da su iskazali visoku razinu poznavanja opasnosti elektroničkih medija. Usprkos tome, uočeno je da još uvijek postoje područja u kojima ih je potrebno dodatno educirati kako bi se mogli kvalitetnije zaštititi.
Djeca smatraju da Internet i mobiteli jesu zabavni i korisni, ali zahtijevaju oprez. Tome možemo dodati kako su svjesni da opasnosti postoje, ali ih ne znaju dobro prepoznati i zato im treba vođenje. Iskazuju očekivanje prema višoj razini kompetentnosti i informatičke pismenosti odraslih („očekujemo da roditelji znaju više od nas“). Osjećaju se sigurnije kad ih netko nadzire te očekuju da im odrasli vjeruju i da interveniraju kad je potrebno. I ovom prilikom djeca su naglasila potrebu i želju da odrasli provode vrijeme s njima.
U drugom dijelu događanja prvoj generaciji Ambasadora pridružili su se i kandidati za novu generaciju – učenici i učenice šestih razreda iz 22 škole. Nakon pozdrava i riječi podrške koje im je uputila Pročelnica OGU za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, gđa Ankica Perhat, «stari» Ambasadori su simbolično predali misiju novoj generaciji. Novi Ambasadori upoznati su sa svrhom cjelokupnog projekta te su sudjelovali u ispitivanju početnog znanja o problematici nasilja nad i među djecom. Na ovaj način željeli smo utvrditi trenutnu razinu informiranosti djece o svojim pravima i obvezama, poznavanja problema zlostavljanja djece kao i znanja o mogućnostima zaštite djece. Dobiveni podaci služit će isključivo u svrhu praćenja učinkovitosti budućih edukativnih aktivnosti Doma za djecu «Tić» Rijeka s novim Ambasadorima, a sve u cilju unapređivanja praktične zaštite prava djece u Rijeci.

Sudjelovanje Ambasadora na tribini „Tjelesno kažnjavanje djece – danas“   05. svibnja 2009.
Stručna pod nazivom «Tjelesno kažnjavanje djece – danas» održana u Gradskoj vijećnici godine bila je namijenjena djelatnicima osnovnih škola, vrtića te roditeljima, odnosno široj javnosti. Cilj je bio ukazati na štetne posljedice tjelesnog kažnjavanja djece i na potrebu njegova ukidanja, prikazati stavove djece o tjelesnom kažnjavanju i otvoriti mogućnost uviđanja smjernica za daljnje postupanje relevantnih institucija (prvenstveno škola).
Nakon što je prisutne pozdravio gradonačelnik, imali smo priliku čuti nekoliko stručnih izlaganja.
Ravnateljica Doma za djecu «Tić» Rijeka, Tamara Žakula Desnica, prof. u izlaganju naslovljenom «Jesmo li zaista protiv tjelesnog kažnjavanja djece?» iznijela je rezultate istraživanja tjelesnog kažnjavanja u nekim europskim zemljama i Hrvatskoj, ukazala na kratkoročne i dugoročne posljedice tjelesnog kažnjavanja i načela temu alternative tjelesnom kažnjavanju u obliku pozitivnih odgojnih metoda.
Pedijatrica mr.sc. Jasna Jurković – Petrušić, inače jedna od osnivačica udruge Tić i njezina dugogodišnja predsjednica, u izlaganju «Tjelesno kažnjavanje djece u ranoj dječjoj dobi» detaljnije je opisala dugoročne štetne posljedice tjelesnog kažnjavanja na tjelesni rast i razvoj djece te s tim u vezi tegobe psihosocijalne prilagodbe u odrasloj dobi.
Psihologinja iz OŠ Podmurvice, prof. Nada Kegalj, je govorila o tezi kako batina nije odgojna metoda. «Poticaj ka pozitivnom roditeljstvu» bio je naslov izlaganja doc. dr.sc. Sanje Smojver -Ažić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, u kojem je pobliže definirala pojam pozitivnog roditeljstva i opisala njegove učinke te naglasila opise konkretnih ponašanja i roditeljskih postupaka, koji spadaju u ovu kategoriju odgojnih metoda i kao takvi predstavljaju učinkovitu alternativu tjelesnom kažnjavanju.
Psihologinja u Domu za djecu «Tić» Rijeka, prof. Suzana Mravinac prikazala je u svom izlaganju «Ambasadori Tića – djeca kao ravnopravni partneri u prevenciji nasilja» koje su zajedničke aktivnosti proveli Dom za djecu «Tić» i Ambasadori «Tića» te upoznala prisutne sa stavovima djece o tjelesnom kažnjavanju, njihovim prijedlozima o načinima unaprjeđivanja zaštite prava djece i prevencije nasilja nad djecom.
Ovaj niz izlaganja zaokružila je učenica Ariana Kostić, jedna od Ambasadora «Tića», koja je govorila o vlastitim iskustvima ulozi Ambasadora, stavovima djece i o rezultatima debate.

Sudjelovanje Ambasadora na tribini „Tjelesno kažnjavanje djece – danas“  05. svibnja 2009.
Stručna pod nazivom «Tjelesno kažnjavanje djece – danas» održana u Gradskoj vijećnici godine bila je namijenjena djelatnicima osnovnih škola, vrtića te roditeljima, odnosno široj javnosti. Cilj je bio ukazati na štetne posljedice tjelesnog kažnjavanja djece i na potrebu njegova ukidanja, prikazati stavove djece o tjelesnom kažnjavanju i otvoriti mogućnost uviđanja smjernica za daljnje postupanje relevantnih institucija (prvenstveno škola).
Nakon što je prisutne pozdravio gradonačelnik, imali smo priliku čuti nekoliko stručnih izlaganja.
Ravnateljica Doma za djecu «Tić» Rijeka, Tamara Žakula Desnica, prof. u izlaganju naslovljenom «Jesmo li zaista protiv tjelesnog kažnjavanja djece?» iznijela je rezultate istraživanja tjelesnog kažnjavanja u nekim europskim zemljama i Hrvatskoj, ukazala na kratkoročne i dugoročne posljedice tjelesnog kažnjavanja i načela temu alternative tjelesnom kažnjavanju u obliku pozitivnih odgojnih metoda.
Pedijatrica mr.sc. Jasna Jurković – Petrušić, inače jedna od osnivačica udruge Tić i njezina dugogodišnja predsjednica, u izlaganju «Tjelesno kažnjavanje djece u ranoj dječjoj dobi» detaljnije je opisala dugoročne štetne posljedice tjelesnog kažnjavanja na tjelesni rast i razvoj djece te s tim u vezi tegobe psihosocijalne prilagodbe u odrasloj dobi.
Psihologinja iz OŠ Podmurvice, prof. Nada Kegalj, je govorila o tezi kako batina nije odgojna metoda. «Poticaj ka pozitivnom roditeljstvu» bio je naslov izlaganja doc. dr.sc. Sanje Smojver -Ažić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, u kojem je pobliže definirala pojam pozitivnog roditeljstva i opisala njegove učinke te naglasila opise konkretnih ponašanja i roditeljskih postupaka, koji spadaju u ovu kategoriju odgojnih metoda i kao takvi predstavljaju učinkovitu alternativu tjelesnom kažnjavanju.
Psihologinja u Domu za djecu «Tić» Rijeka, prof. Suzana Mravinac prikazala je u svom izlaganju «Ambasadori Tića – djeca kao ravnopravni partneri u prevenciji nasilja» koje su zajedničke aktivnosti proveli Dom za djecu «Tić» i Ambasadori «Tića» te upoznala prisutne sa stavovima djece o tjelesnom kažnjavanju, njihovim prijedlozima o načinima unaprjeđivanja zaštite prava djece i prevencije nasilja nad djecom.
Ovaj niz izlaganja zaokružila je učenica Ariana Kostić, jedna od Ambasadora «Tića», koja je govorila o vlastitim iskustvima ulozi Ambasadora, stavovima djece i o rezultatima debate.

Debata-parlaonica, povodom Dana odgoja bez batina  28. travnja 2009.
Ove smo se godine odlučili obilježiti Dan odgoja bez batina (30. travnja) organiziranjem debate-parlaonice namijenjene Ambasadorima Tića s temom “Djecu treba zaštiti od tjelesnog kažnjavanja”.
Cilj ove aktivnosti bio je dodatno podići svijest javnosti o problemu i štetnosti tjelesnog kažnjavanja djece, doprinijeti razvoju kritičkog razmišljanja djece te dobiti dječje viđenje rješenja problema kroz predlaganje konkretnog plana i smjernica za poboljšanje zaštite djece.
Ambasadori su bili podijeljeni u dvije grupe od kojih je afirmacijska zastupala stav da su djeca dovoljno zaštićena od tjelesnog kažnjavanja, a negacijska grupa je zastupala stav da je djecu potrebno dodatno zaštiti od tjelesnog kažnjavanja.
Debatu je vodila Nada Kegalj, voditeljica Debatnog kluba u OŠ Podmurvice i sutkinja Hrvatskog debatnog kluba.
Sudjelovanjem u debati su Ambasadori Tića još jednom imali priliku proraditi tematiku tjelesnog kažnjavanja, dati svoje viđenje rješenja problema te predložiti planove kako se to može postići.
I afirmacijska i negacijska grupa predložile su planove koji vode dodatnoj zaštiti djece od tjelesnog kažnjavanja i realno su primjenjivi.
Zaključci s debate proslijeđeni su svim institucijama koje su dužne skrbiti o zaštiti prava djece, a s njima je upoznata i javnost putem stručne tribine “Tjelesno kažnjavanje djece-danas”.