Obilježili smo svjetski dan prevencije zlostavljanja djece 19.11

Dana 19. studenog 2015.g. Dječji dom „Tić“ Rijeka obilježio je Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece (19.11.) aktivnošću sa aktualnim i novim ambasadorima „Tića“, kojom je zavšena kampanja “19 dana aktivizma za prevenciju nasilja nad i među djecom”. Kampanja je trajala od 01. do 19. studenog 2015.g., a glavna tema bila je prevencija vršnjačkog nasilja.
Aktualni ambasadori (46 učenika osmih razreda) prenijeli su svoja iskustva i znanja dobivena za vrijeme trajanja mandata novoj, već petoj, generaciji ambasadora (46 učenika šestih razreda), te ih upoznali s ulogom ambasadora „Tića“.Svi zajedno sudjelovali su uaktivnosti u kojoj su simulirali konferenciju za novinare na temu vršnjačkog nasilja. Podijeljeni u grupe, koje predstavljaju neku novinarsku kuću, postavljali su pitanja stručnjacima, predstavnicima institucija koje sudjeluju u zaštiti djece od nasilja ili njegovoj prevenciji i sa kojima „Tić“ svakodnevno surađuje. Pored stručnjaka Dječjeg doma „Tić“ Rijeka u aktivnosti su sudjelovalti stručni gosti: Dario Tonković (Policijska uprava Primorsko-goranska), Andreja Perić (Centar za socijalnu skrb Rijeka), Ana Albrecht Čekada (Ured Pravobraniteljice za djecu u Rijeci), Maja Pudić (Grad Rijeka – Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb), Linda Kolić Sobol (Osnovna škola), Ana Karakaš (Općinski sud u Rijeci), Nataša Jelenić Herega (Udruga UZOR) i Ingrid Šestan Kučić (predstavnik medija).
Kroz sudjelovanje na ovoj aktivnosti, ambasadori su, kroz ulogu novinara i osmišljavanje i postavljanje pitanja stručnim gostima, potaknuti na aktivno promišljanje o vršnjačkom nasilju te su upoznati s time što čine institucije kako bi djecu zaštitile od vršnjačkog nasilja. Dobivena će znanja prenijeti učenicima u svojoj školi na način da će napisati novinarski članak i objaviti ga u svojoj školi i „Tiću“.
Stručnjaci u “Tiću” gotovo se svakodnevno susreću sa ovim problemom, pružajući stručnu pomoć djeci koja su doživjela, ali i počinila vršnjačko nasilje, kao i njihovim obiteljima i svjesni smo da postoji velika potreba za preveniranjem vršnjačkog, ali i svih drugih oblika nasilja. Prioritet pri tome dajemo uključivanju djece i mladih čime ih nastojimo potaknuti na aktivan angažman i preuzimanje obaveze da preveniraju nasilje nad i među djecom i mladima,  a kao doprinos stvaranju kulture nenasilja. U tom duhu „Tić“ je još 2008. godine, upravo povodom obilježavanja Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece, pokrenuo projekt “Djeca – ambasadori nenasilja“ (Ambasadori Tića) koji se, od tada, kontinuirano provodi, u suradnji sa svim riječkim osnovnim školama i Gradom Rijeka.

 

Info-pult „Tića“ na Korzu u okviru kampanje za prevenciju nasilja nad i među djecom

Dana 12. studenog 2015. godine, u periodu od 11.00 do 12.00 sati, na Korzu je bio postavljen info-pult na kojem su djelatnici i volonteri „Tića“ građanima uručivati bookmarkere…

Donacija Erste banke

Dana 30. studenog 2015.g. član Uprave Erste&Steiermärkische Bank d.d. g. Christoph Schoefboeck uručio je donaciju vrijednu 20.000,00 kuna ravnateljici Dječjeg doma “Tić” Rijeka Tamari Žakula Desnica. Donacija je…