Zlostavljanje putem interneta i rizična ponašanja mladih

Dana 11. listopada 2013.g. u Opatiji je održan stručni skup „Trening Životnih Vještina – kontekst, izazovi, odgovori“ na kojem je održano niz predavanja o rizičnom ponašanju mladih, potrebi i važnosti prevencije te ulozi škole u preveniranju rizičnih ponašanja djece i mladih. Skup je organizirao NZJZPGŽ, a bio je namijenje djelatnicima osnovnih škola u Primorsko-goranskoj županiji.
O zlostavljanju putem interneta, iskustvima u radu te rezultatima istraživanja koje je „Tić“ proveo  govorila je  mr. Tamara Žakula Desnica.
Dosadašnja iskustva u provođenju Treninga Životnih vještina prezentirao je Darko Roviš, prof., o ulozi škole u prevenciji rizičnih ponašanja djece izlagao je dr.sc. Petar Bezinović, predavanje o prepoznavanju internaliziranih poremećaja u adolescentnoj dobi  održala je Prof.dr.sc. Ivanka Živčić-Bećirović,  dr. Tomislav Lesica je govorio o ovisnosti o kompjuteru dok je dr. Karmen Jureško izlagala o problemu ovisnosti kod mladih.

Disciplinski problemi i intervencije u radu s djecom s problemima u ponašanju

Dana 24.10.2013.g. u Dječjem domu "Izvor" u Selcu, održana je radionica za rad s djecom koja imaju problema u ponašanju. Radionica je namijenjena stručnim djelatnicima dječjih domova i udomiteljima,…

Obilježen Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece

Povodom Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece 19.11.2014. godine  "Tić" je u  Gradskoj vijećnici Grada Rijeke okupio aktualne ambasadore Tića - djecu ambasadore nenasilja, koji su novoj, već četvrtoj,…