Informacije za donatore

Dječji dom „Tić“ su donirali:


Dječji dom „Tić“ Rijeka je ustanova u sustavu Riznice Grada Rijeke.

Broj Riznice je:
IBAN: HR3324020061837300005
Poz. Na broj HR64 7765-42602-66311 ako je donacija od fizičke osobe ili
Poz. Na broj HR64 7765-42602-66312 ako je donacija neprofitne organizacije ili
Poz. Na broj HR64 7765-42602-66313 ako je donacija od pravne osobe.