Savjetodavni rad je namijenjen djeci, mladima i njihovim obiteljima, a odnosi se na stručni tretman djece žrtava zlostavljanja (seksualnog, emocionalnog, fizičkog) i zanemarivanja, savjetodavni rad s njihovim nezlostavljajućim roditeljima, skrbnicima i obiteljima, te obiteljima kod kojih postoji rizik pojave zlostavljanja..

Usluge su za sve korisnike besplatne.

Za dolazak nije potrebna uputnica, kako bi se olakšao i ubrzao proces traženja i dobivanja stručne pomoći.

Savjetodavni rad obuhvaća:

  • Individualnu obradu i dijagnostiku poteškoća kod djece kod koje postoji sumnja na zlostavljanje i/ili zanemarivanje (multidisciplinarni tim)
  • Provođenje individualnog stručnog tretmana za svako dijete
  • Rad s nezlostavljajućim obiteljima te obiteljima kod kojih postoji rizik pojave zlostavljanja
  • Suradnja sa institucijama (Centri za socijalnu skrb, policija, škole,…) u cilju efikasnije zaštite zlostavljane i zanemarene djece

U savjetodavni rad uključuju se djeca, mladi  i njihove obitelji iz Rijeke, ali i cijele Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske županije te ostalih dijelova Hrvatske.

Dječji dom “Tić” Rijeka je opremljen i za provođenje forenzičkog intervjua, a stručnjaci su educirani za provođenje forenzičkog intervjua s djecom (diploma American Proffesional Society on The Abuse of Children) i forenzičke evaluacije (diploma Child Advocacy Centre Huntsville).