Centar Tić Rijeka je javna ustanova socijalne skrbi koja pruža psihosocijalnu pomoć i usluge poludnevnog boravka korisnicima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, korisnicima bez roditelja ili korisnicima koje roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti ili je to iz drugih razloga u interesu djeteta.

Osnivač Doma je Grad Rijeka, a sva sredstva za financiranje rada osigurana su iz proračuna Grada Rijeke te jednim dijelom Primorsko-goranske županije i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Sve su usluge za korisnike besplatne.

U Dječjem domu “Tić” Rijeka zaposleni su:

 • ravnateljica (psiholog)
 • 2 psihologa
 • 1 socijalni radnik
 • 3 odgajatelja
 • 1 administrativni referent
 • vanjski suradnici –  psihijatar i pedijatar.

Djeca se u poludnevni boravak upućuju rješenjem centra za socijalnu skrb. Ustanova može istovremeno primiti u poludnevni boravak maksimalno 25 djece, a za svako se dijete, obzirom na poteškoće koje ima, nakon timske opservacije i obrade planira stručni tretman:

 1. individualni stručni tretman – provode ga psiholozi

 2. grupni stručni tretman – odvija se kroz programe namijenjene djeci žrtvama seksualnog, emocionalnog ili fizičkog zlostavljanja i/ili zanemarivanja, djeci razvedenih roditelja, žrtvama nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja (bullyinga), djeci naglašenog agresivnog ponašanja, programe za razvijanje socijalnih vještina te za pomoć u učenju. U radu s djecom koriste se različite kreativne tehnike: igra, crtež, glina (prikaz rada s djecom kroz keramičarsku radionicu) i druge.

 1. stručni rad s roditeljima i/ili skrbnicima – Obzirom da obitelj ima središnje mjesto u životu svakog čovjeka važna je suradnja s roditeljima koja se ostvaruje kroz uključivanje roditelja u individualno savjetovanje i grupne programe savjetodavnog i suportivnog karaktera.

 2. AKTIVNOSTI U SLOBODNO VRIJEME  

  Kako bi djeca uključena u poludnevni program „Tića” kvalitetno provodila svoje slobodno vrijeme, organizirane su razne aktivnosti u suradnji s drugim institucijama.

  o Badminton –  Od ožujka 2011. godine traje suradnja s Badminton klubom Sušak koji je korisnicima poludnevnog programa „Tića“ omogućio kontinuirano treniranje badmintona, a uz stručno vodstvo trenera. Od početka školske godine 2012. djeca redovito odlaze na treninge, što pridonosi njihovom razvijanju motoričke spretnosti (koordinaciji pokreta, snazi, brzini..), ali i razvoju socijalnih vještina kroz druženje s drugim polaznicima.

  Ova je suradnja uvelike doprinijela bogatstvu i raznolikosti sadržaja poludnevnog boravka, a na veliko oduševljenje djece i roditelja.

  o Terapijsko jahanje – U ožujku 2012. godine uspostavljena je suradnja s Udrugom za terapijsko jahanje Pegaz RijekaCilj ove suradnje je uključivanje djece korisnika poludnevnog programa „Tića“ u terapijsko jahanje, a u svrhu pomoći u prevladavanju emocionalnih poteškoća i postizanja pozitivnih učinaka na psihofizičkom planu.  Terapijsko jahanje je skupni pojam za sve aktivnosti upotrebe konja u radu s djecom s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom u okviru medicinske i psihosocijalne rehabilitacije te pedagoškog procesa. Primjenjuje se kod različitih stanja i/ili dijagnoza kod djece. O njenim pozitivnim učincima na psihofizičkom planu korisnika svjedoče brojne znanstvene studije i istraživanja.

  Modelarske radionice u Zajednici tehničke kulture Rijeka – od 2012.g. traje suradnja sa ZTK Rijeka gdje naši korisnici imaju priliku stjecati tehnička, tehnološka i informatička znanja i vještine. Tako naši korisnici imaju priliku jednom tjedno sudjelovati na radionicama “Cjelogodišnje škole modelarstva”.

  o Odlasci u kino i kazalište – Uspostavom suradnje s Art kinom Rijeka, HNK “Iva pl. Zajc” i Gradskim kazalištem lutaka Rijeka, korisnici poludnevnog boravka imaju priliku obogatiti svoja iskustva uživanjem u aktualnim predstavama i projekcijama. Kako najčešće nemaju naviku i/ili mogućnost odlazaka u kazalište i kino odlasci u organizaciji “Tića” su dragocijena nadopuna  razvoju interesa i opće kulture.

Kratki dokumentarni film o “Tiću” možete pogledati ovdje.