DJEČJI DOM “TIĆ” RIJEKA
ADRESA: BELI KAMIK 11, RIJEKA

TEL: +385 (0) 51/215-670
FAX: +385 (0) 51/215-678
E-mail: tic@tic-za-djecu.hr
WEB: www.tic-za-djecu.hr
Facebook: Dječji dom “Tić” Rijeka

RADNO VRIJEME:
od ponedjeljka do petka: 8.00 – 19.00 sati

OIB: 89237349497

MB: 2161001

RAVNATELJICA: mr. Tamara Žakula, prof.psiholog.