Dječji dom “Tić” Rijeka je javna ustanova socijalne skrbi koja pruža psihosocijalnu pomoć djeci, mladima i njihovim obiteljima kroz program poludnevnog boravka, savjetodavnu stručnu pomoć te preventivnu djelatnost.

  1. Poludnevni boravak je namijenjen djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Djeci se pruža stručna pomoć obzirom na poteškoće koje imaju, podrška u ispunjavanju školskih obaveza te nude različite edukativne i kreativne aktivnosti u slobodno vrijeme. Istovremeno se i roditeljima/skrbnicima pruža potrebna pomoć kako bi se efikasnije nosili s roditeljskom ulogom i kako bi dobili uvid u  postupke koji pomažu zdravom psihosocijalnom razvoju djece.

Djeca se u poludnevni boravak upućuju rješenjem centra za socijalnu skrb. 

  1. Savjetodavna stručna pomoć pruža se djeci i mladima koji imaju iskustvo ili su u riziku za zlostavljanje (seksualno, emocionalno, fizičko; vršnjačko nasilje) i/ili zanemarivanje te njihovim nezlostavljajućim roditeljima, skrbnicima i obiteljima kao i obiteljima kod kojih postoji rizik pojave zlostavljanja (visoko konfliktni razvodi).

Usluge su za sve korisnike besplatne, a za dolazak nije neophodna uputnica, kako bi se olakšao i ubrzao proces traženja i dobivanja stručne pomoći.

  1. Rano otkrivanje i prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece te povećanje informiranosti i osjetljivosti društva u svezi problema zlostavljanja kao i adekvatnog načina njegova rješavanja. U tom smjeru “Tić”, pored ostalih aktivnosti, kontinuirano provodi projekt „Ambasadori Tića” (uključivanje djece i njihova  edukacija kako bi se pomoglo smanjivanju i prekidu nasilja među djecom te jačanju svijesti o vlastitim pravima i odgovornostima) i «Školu za razvedene roditelje» – program psihološke  podrške razvedenim

Dječji dom „Tić“ Rijeka osnovan je 2007.g. kao javna ustanova socijalne skrbi i označio je nastavak dotadašnjeg stručnog rada sa zlostavljanom i zanemarenom djecom u okvirima Savjetovališta „Tić“ (od 2000.g.). Osnivač Doma je Grad Rijeka, a sva sredstva za rad i poslovanje osigurana su u proračunu Grada Rijeke. Od 2005. godine „Tić“ jednim dijelom financira i Primorsko-goranska županija, a od 2010. godine i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sve su usluge za korisnike besplatne.

U rad s djecom i obiteljima uključen je multidisciplinarni tim stručnjaka kojeg čine psiholozi, socijalni radnik, odgajatelji te psihijatar i pedijatar. Svi oblici stručne pomoći su besplatni, a u svom radu Dom “Tić” surađuje s ostalim institucijama koje brinu za dobrobit djece te čuvaju njihova prava i interese.