Zahvala volonterima Tića

Dana 19. lipnja 2023. godine održali smo sastanak i druženje sa našim stalnim volonterima povodom kraja školske godine. To je bila prilika da i volonteri međusobno razmjene iskustva, daju povratnu informaciju o iskustvu rada u Tiću, podijele svoje doživljaje te da im se zahvalimo na njihovom nesebičnom trudu, angažmanu, dobroj volji i velikoj ustrajnosti.

Veliko hvala volonterima Lauri Bilović, Nini Glavaš, Željki Matijević, Kristini Pavičić, Barbari Petrak, Gabrijeli Trbuščić, Niki Zrinšćak te Jošku Kusturi na petogodišnjem i Nataši Kinkela na desetogodišnjam volonterskom angažmanu.

Volonterima su zahvalile ravnateljica Centra Tić mr. Tamara Žakula i odgajateljica Tanita Brajković, mag. lik.paed. koja je volonterima uručila likovne radove koje su djeca pripremila za svoje volontere.

 

Promjena naziva ustanove

Dosadašnji naziv ustanove Dječji dom „Tić“ Rijeka promijenio se i glasi: Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka, skraćeno Centar Tić Rijeka. Naziv je usklađen sa odredbama novog…

Centar Tić Rijeka objavio novi priručnik: Emocionalne potrebe djeteta – koliko su važne i koje su posljedice njihovog zanemarivanja?

Centar Tić Rijeka objavio je novi priručnik pod nazivom „Emocionalne potrebe djeteta – koliko su važne i koje su posljedice njihovog zanemarivanja? - može se preuzeti ovdje U…