Disciplinski problemi i intervencije u radu s djecom s problemima u ponašanju

Dana 24.10.2013.g. u Dječjem domu “Izvor” u Selcu, održana je radionica za rad s djecom koja imaju problema u ponašanju. Radionica je namijenjena stručnim djelatnicima dječjih domova i udomiteljima, a organizirao ju je Dječji dom Izvor u suradnji s Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu.
Radionicu su vodile Anja Mirosavljević i Ivana Maurović, socijalne pedagoginje – asistentice na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu.
Radionica je održana u sklopu obilježavanja 95-e godišnjice postojanja Doma “Izvor”, a na njoj je aktivno sudjelovala odgajateljica “Tića“ Mirjana Štampar Komjenović.

Obilježen Međunarodni dan nenasilja (2. listopad)

Povodom Međunarodnog dana nenasilja (2. listopad), te Međunarodnog dana mira (21. rujna), korisnici Dječjeg doma „Tić“ Rijeka, sudjelovali su na radionici pod nazivom „Radionica tišine - pronalaženje unutarnjeg…

Zlostavljanje putem interneta i rizična ponašanja mladih

Dana 11. listopada 2013.g. u Opatiji je održan stručni skup „Trening Životnih Vještina - kontekst, izazovi, odgovori“ na kojem je održano niz predavanja o rizičnom ponašanju mladih, potrebi…