U Tić-u održan sastanak odbora EIATCYP

Dana 30. rujna 2011.g., u Dječjem domu „Tić“ Rijeka održan je sastanak glavnog odbora Europske interdisciplinarne asocijacije za dječju i adolescentnu psihoterapiju (EIATCYP).
Europska interdisciplinarna asocijacija za dječju i adolescentnu psihoterapiju (EIATCYP) osnovana je na Internacionalnom kongresu IA u Bukureštu 5. i 6. ožujka 2011; osnovalo ju je 11 zemalja.
U Hrvatskoj je 1. veljače 2011. osnovana Hrvatska interdisciplinarna terapijska udruga za djecu i mladež (HITUDIM). Udruga je osnovana s istim ciljevima kao i EIATCYP, modificirana hrvatskim potrebama. Hrvatskoj interdisciplinarnoj terapijskoj udruzi za djecu i mladež je u cilju promicanje, razvitak, unapređenje i edukacija psihoterapije djece i mladeži na području RepublikeHrvatske.
Generalni ciljevi EIATCYP-a i HITUDIM-a su:–  edukacija i promicanje izobrazbe psihoterapije djece i adolescenata i psihoterapijskog savjetovanja djece i adolescenata putem predavanja, radionica i treninga
–  suradnja s Europskim Udrugama
–  razvijanje zajedničkih standarda, a u cilju zaštite prava djece i poboljšanja uvjeta za pravilan mentalni razvoj
–  organiziranje savjetovališta i supervizija od ovlaštenih supervizora i edukatora
–  razvijanje interdisciplinarne suradnje sa tuzemnim i inozemnim srodnim Udrugama u projektima koji se bave djecom i adolescentima s naglaskom na osiguranje optimalnih uvjeta razvoja svakom djetetu
–  unapređenje i provođenje edukativnih aktivnosti s područja psihoterapije djece i adolescenata, te poticanje stručnog i znanstvenog rada kroz istraživanja
–  edukatori koji završe edukatorski program prema europskim standardima koji će se primjenjivati postati će članovi Europske asocijacije za psihoterapiju djece i adolescenata i biti će im uručena europska licenca.

Na sastanku, održanom 30. rujna 2011.g. u Dječjem domu „Tić“ Rijeka, prisustvovalo je 15 psihoterapeuta, predstavnika 11 europskih zemalja. Svaka članica prikazala je program svog rada.
Dogovoren je jedinstveni program edukacije s ciljem poboljšanja mentalnog zdravlja djece sa specifičnostima za svaku zemlju. Vezano uz suradnju s WHO, dogovoreno je da će Hrvatsko predstavništvo WHO predložiti programe kako bi se isti uključili u 2012. godinu, koja će između ostalog biti posvećena i mentalnom zdravlju djece.
Na sastanku su definirani standardi treninga za dječje i adolescentne psihoterapeute i savjetodavce, uvažavajući pri tome zakonske propise i specifičnosti svake zemlje.
Sljedeći sastanak održat će se u Ljubljani početkom listopada o.g., a do tog vremena će se definirati programi suradnje sa UNICEF-om i UNESCO-om.

Premijerna izvedba glazbene predstave za djecu “Mrav, Mrav, Mrav i Cvrčak” u Tiću

Dana 29. rujna 2011.g. u Dječjem Domu „Tić“ Rijeka gostovao je Teatar "OZ" iz Lovrana koji je premijerno izveo glazbenu predstavu za djecu "Mrav, Mrav, Mrav  i Cvrčak".…

Počinje deseti ciklus „Škole za razvedene roditelje“

Dana 06. listopada 2011.g. (četvrtak) u „Tić-u“ započinje novi ciklus „Škole za razvedene roditelje“ - programa psihološke podrške razvedenim roditeljima. Program će se održavati u periodu od 06.10. do…