Sudjelovanje na konferenciji “Svi smo mi sustav” u Zagrebu

U petak, 30. siječnja, održana je konferencija „Svi smo mi sustav“ – Osnažimo pravo djece da budu sigurna. Na konfrenciji su sudjelovali stručnjaci iz sustava socijalne zaštite i zdravstva, pravosuđa, sigurnosti, odgoja i obrazovanja, alternativne skrbi, samouprava i uprava, ministarstava i saborskih odbora, organizacija civilnog društva, medija i akademskih institucija.
Cilj konferencije bio je ukazati na teškoće koje se pojavljuju u provedbi relevantnih propisa koji štite i promiču pravo djeteta da bude sigurno od svih oblika nasilja i predstavlja završnu aktivnost u sklopu projekta „Osnažimo pravo djece da budu sigurna“. Konferencija je održana u Panorama Zagreb Hotelu u organizaciji Udruge roditelja „Korak po korak“. Ispred Dječjeg doma “Tić” Rijeka na konferenciji je sudjelovala psihologinja Nataša Makarun.

Edukacija stručnjaka u dječjim vrtićima

Dana 22. i 23. siječnja 2015. g. održana je edukacija za sve odgajatelje i stručne suradnike Dječjih vrtića Rijeka. Edukacija stručnjaka koji su uključeni u neposredni rad sa…

Akcija na Korzu “Stvorimo bolji internet zajedno!”

U ponedjeljak, 16. veljače, Dječji dom "Tić" Rijeka organizirao je info-pult na Korzu, sa svrhom podizanja svijesti javnosti o problemu sigurnosti djece na internetu, a povodom obilježavanja Međunarodnog…