Akcija na Korzu “Stvorimo bolji internet zajedno!”

U ponedjeljak, 16. veljače, Dječji dom “Tić” Rijeka organizirao je info-pult na Korzu, sa svrhom podizanja svijesti javnosti o problemu sigurnosti djece na internetu, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana sigurnijeg Interneta. Na info-pultu su sudjelovali stručni djelatnici, volonteri i ambasadori “Tića” od koji su građani mogli dobiti informacije i edukativne materijale koji im mogu pomoći da djeci i mladima iz svoje sredine korištenje interneta učine sigurnim i bezbrižnim. Ambasadori “Tića” građanima su dijelili edukativne plakate, brošure i bookmarkere. Okupljene ambasadore na info-pultu su pozdravile i podržale i predstavnice Grada Rijeke, Maja Pudić, dipl. soc. radnik i Dunja Kuhar, dipl. iur.Međunarodni dana sigurnijeg Interneta obilježava se diljem svijeta drugog dana drugog tjedna u drugom mjesecu i to već dvanaestu godinu za redom. Ovim putem je „Tić“ svim odraslim, posebno roditeljima, želio istaknuti njihovu važnu i odgovornu ulogu u sigurnom korištenju interneta za djecu i mlade, pružiti im u tome podršku i ukazati na mogućnost suradnje

 

Sudjelovanje na konferenciji “Svi smo mi sustav” u Zagrebu

U petak, 30. siječnja, održana je konferencija „Svi smo mi sustav“ - Osnažimo pravo djece da budu sigurna. Na konfrenciji su sudjelovali stručnjaci iz sustava socijalne zaštite i…

Dan sigurnijeg Interneta 2015.

Dan sigurnijeg Interneta obilježava se u cilju promicanja sigurnog i odgovornog načina korištenja interneta i mobitela, posebno među populacijom djece i mladih, svake godine drugog dana drugog tjedna…