Edukacija stručnjaka u dječjim vrtićima

Dana 22. i 23. siječnja 2015. g. održana je edukacija za sve odgajatelje i stručne suradnike Dječjih vrtića Rijeka. Edukacija stručnjaka koji su uključeni u neposredni rad sa djecom u dječjim vrtićima imala je za cilj njihovo osposobljavanje za razumijevanje fenomena zlostavljanja i zanemarivanja te adekvatnog postupanja prilikom postavljanja sumnje o izloženosti djeteta zlostavljanju i/ili zanemarivanju kao i zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja. Edukaciji su prisustvovali odgajatelji iz 29 vrtića u Rijeci, provedena je tijekom dva dana u zgradi Učiteljskog fakulteta u Rijeci, a prisustvovala joj je Davorka Guštin, ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka, koja je  pozdravila skup. Edukaciju su održale Tamara Žakula Desnica, Ljiljana Bubnić i Nataša Makarun.

 

NAJAVA: U veljači 2015.g. počinje novi ciklus "Škole za razvedene roditelje" Dana 17. veljače 2015.g. (utorak) u „Tiću“ započinje novi ciklus „Škole za razvedene roditelje“ - programa psihološke podrške…

Sudjelovanje na konferenciji “Svi smo mi sustav” u Zagrebu

U petak, 30. siječnja, održana je konferencija „Svi smo mi sustav“ - Osnažimo pravo djece da budu sigurna. Na konfrenciji su sudjelovali stručnjaci iz sustava socijalne zaštite i…