Sudjelovanje na konferenciji o zaštiti djece, u Albaniji

Dana 05. i 06. prosinca 2017.g. održana je treća regionalna konferencija “Child Protection Hub za Jugoistočnu Europu” u Tirani (Albanija). Na konferenciji su stručnjaci iz Hrvatske, Bugarske, Rumunjske, Albanije, Moldavije, Kosova, Srbije, Ukrajine i Bosne i Hercegovine raspravljali o postojećim mehanizmima praćenja kvalitete zaštite djece te učili na primjerima dobre prakse kako bi iste unaprijedili. Na konferenciji je, uz više od 50 stručnjaka iz navedenih zemalja, sudjelovala i psihologinja Doma “Tić” Ljiljana Bubnić.

 

Stručni skup na temu posvojenja djece

Dana 29. rujna 2017. u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održan je 4 . stručni skup na temu posvojenja: „Kako smo postali obitelj - Posvojenje - dio moje priče“…

Izlet na Platak

Tijekom zimskih školskih praznika Dječji dom „Tić“ Rijeka organizirao je izlet na Platak za svu djecu uključenu u poludnevni boravak. Izlet je realiziran sredstvima prikupljenim u humanitarnoj akciji…