Stručni skup na temu posvojenja djece

Dana 29. rujna 2017. u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održan je 4 . stručni skup na temu posvojenja: „Kako smo postali obitelj – Posvojenje – dio moje priče“ na kojem je sudjelovala socijalna radnica Dječjeg doma „Tić“ Rijeka Kristina Rukavina.Stručni skup je organizirala udruga „Na drugi način“ zajedno s Centrom za socijalnu skrb Rijeka, Podružnica Obiteljskog centra, u okviru projekta „Priprema za posvojenje – podrška posvojiteljskim obiteljima“ s ciljem edukacije i senzibilizacije javnosti za problem posvojenja. Stručni skup je obuhvatio stručna izlaganja, tematske rasprave i razmjena iskustava stručnjaka iz prakse.

O nama

Dječji dom «Tić» Rijeka osnovan je 21. travnja 2006.g. kao javna ustanova socijalne skrbi i označio je nastavak dotadašnjeg stručnog rada sa zlostavljanom i zanemarenom djecom u okvirima…

Sudjelovanje na konferenciji o zaštiti djece, u Albaniji

Dana 05. i 06. prosinca 2017.g. održana je treća regionalna konferencija “Child Protection Hub za Jugoistočnu Europu” u Tirani (Albanija). Na konferenciji su stručnjaci iz Hrvatske, Bugarske, Rumunjske,…