Sudjelovanje na konferenciji o zaštiti djece, u Albaniji

Dana 05. i 06. prosinca 2017.g. održana je treća regionalna konferencija “Child Protection Hub za Jugoistočnu Europu” u Tirani (Albanija). Na konferenciji su stručnjaci iz Hrvatske, Bugarske, Rumunjske,…

Predavanje za studente Medicinskog fakulteta

Dana 28.03.2018. studenti pete godine Medicinskog fakulteta Sveučilista u Rijeci, u okviru izbornog kolegija „Zlostavljanje i zanemarivanje djece“ čiji je nositelj prof.dr.sc. Igor Prpić, posjetili su „Tić“ u…