Sudjelovanje na 20. godišnjoj konferenciji psihologa u Dubrovniku

U periodu od 07. do 10.11.2012. g., u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva i suorganizaciji Hrvatske psihološke komore i Društva psihologa Dubrovnika, u Dubrovniku je održana jubilarna, 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa na kojoj je sudjelovalo više od 600 psihologa. Konferenciju je otvorila potpredsjednica Vlade RH i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić, a predsjednik Komore Hrvoje Gligora u svojem je pozdravnom govoru istaknuo zajedništvo kao temelj svake obitelji.
Tema konferencije bila je “Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva”, a koja je  usko povezana sa djelatnošću rada “Tića”. Na konferenciji je aktivno sudjelovala Ljiljana Bubnić psihologinja Dječjeg doma “Tić” Rijeka sa poster prezentacijom “Zaustavimo tjelesno kažnjavanje djece – Projekt Ambasadori “Tića”, te dva usmena izlaganja “Psihološke podrške razvedenim roditeljima u “Tiću”, te “Multidisciplinarni pristup u radu sa djecom u Dječjem domu “Tić” Rijeka”. Pasivno se sudjelovalo na niz plenarnih predavanja, radionica, simpozija, okruglih stolova.

Predavanja za mlade u Učeničkom domu Podmurvice

Dana 13. i 14. studenog 2012.g. održana su predavanja za mlade u Učeničkom domu Podmurvice na temu nasilja u vezama mladih te izloženosti rizicima korištenja Interneta i modernih…

„Tić“ obilježio Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece (19.11.)

Povodom obilježavanja Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece (19.11.) Tić je osmislio aktivnosti kojima želi dodatno senzibilizirati javnost na problem nasilja nad djecom i osvijestiti značaj preventivnog djelovanja. Navedene…