Predavanja za mlade u Učeničkom domu Podmurvice

Dana 13. i 14. studenog 2012.g. održana su predavanja za mlade u Učeničkom domu Podmurvice na temu nasilja u vezama mladih te izloženosti rizicima korištenja Interneta i modernih tehnologija. Predavanja je održala mr. Tamara Žakula Desnica, a u sklopu projekta “Prevencija nasilja u UD Podmurvice” kojeg vodi pedagoginja Olivija Vukić i predstavlja jedan od oblika suradnje Učeničkog doma Podmurvice i Tića.Tema nasilja u vezama mladih obuhvatila je različite aspekte nasilja s osvrtom na različite oblike moći i kontrole koje nasilna osoba može koristiti kao i ona ponašanja koja se često ne prepoznaju kao nasilje. Predavanje je obuhvatilo podatke o učestalosti nasilničkog ponašanja u vezama mladih, znakove nasilja u vezi te odgovore na pitanje zašto mladi ostaju u nasilnoj vezi te što prijatelj/vršnjak  može učiniti kako bi pomogao  mladoj osobi za koju sumnja da je izložena nasilju. Naglasak je stavljen na sve ono što čini kvalitetnu vezu i kako ju graditi.

Predavanje o izloženosti rizicima korištenja Interneta uključilo je odgovore na mnoga pitanja koja mlade interesiraju poput potencijalnih rizika korištenja modernih tehnologija, što je elektroničko nasilje nad i među djecom i što ono uključuje te koje su posljedice elektroničkog zlostavljanja, zašto su djeca i mladi podložni elektroničkom nasilju. Tko su nasilnici, tko je u riziku od elektroničkog nasilja te što učiniti ako do nasilja dođe.

Mladi su upoznati sa mogućnošću traženja stručne pomoći i podrške u Savjetovalištu “Tić”.

Trodnevna radionica “Uvid, usklađenost i sudjelovanje”

Od 9-11. studenog 2012.g. u Zagrebu je održana trodnevna radionica edukacije iz dječje i adolescentne psihoterapije pod nazivom “Uvid, usklađenost i sudjelovanje – metode integrativne psihoterapije” u organizaciji…

Sudjelovanje na 20. godišnjoj konferenciji psihologa u Dubrovniku

U periodu od 07. do 10.11.2012. g., u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva i suorganizaciji Hrvatske psihološke komore i Društva psihologa Dubrovnika, u Dubrovniku je održana jubilarna, 20. godišnja…