Studenti Medicinskog fakulteta posjetili Tić

Dana 13. travnja 2012.g. „Tić“ su posjetili studenti pete godine Medicinskog fakulteta Sveučilista u Rijeci. Posjet je organiziran u okviru izbornog kolegija  „Zlostavljanje i zanemarivanje djece“, a u sklopu nastavne jedinice „Mogućnosti prevencije i pomoći zlostavljanoj i zanemarivanoj djeci“. Tom je prilikom psihologinja mr. Tamara Žakula Desnica, ravnateljica „TIća“, studente upoznala sa djelatnošću ustanove Tić i oblicima stručne pomoći koji se u njoj pružaju kao i nizom specifičnosti u radu sa zlostavljanom djecom, a za koje su studenti iskazali interes.

Obilježavanje Svjetskog akcijskog tjedna socijalnog rada na Korzu

Hrvatska udruga socijalnih radnika (HUSR) kao članica Međunarodne organizacije socijalnih radnika (IFSW)  obilježila je Svjetski akcijski tjedan socijalnog rada  u periodu od 20. ožujka (Svjetski dan socijalnog rada)…

Obilježavanje Dana odgoja bez batina

U četvrtak, 26. travnja 2012. godine, u Dječjem domu „Tić“ Rijeka održan je prvi susret treće generacije ambasadora „Tića“ i aktivnost povodom obilježavanja Dana odgoja bez batina. „Tić“…