Obilježavanje Svjetskog akcijskog tjedna socijalnog rada na Korzu

Hrvatska udruga socijalnih radnika (HUSR) kao članica Međunarodne organizacije socijalnih radnika (IFSW)  obilježila je Svjetski akcijski tjedan socijalnog rada  u periodu od 20. ožujka (Svjetski dan socijalnog rada)  do 26. ožujka 2012. godine (Dan socijalnog rada Ujedinjenih naroda).
U okviru Akcijskog tjedna socijalnog rada dana 26. ožujka organiziran je sajam socijalne skrbi na riječkom Korzu na kojem je sudjelovala i socijalna radnica  Dječjeg doma “Tić” Rijeka, Kristina Rukavina.
Tom su prilikom svi zainteresirani mogli dobiti informacije o radu i aktivnostima “Tića”, mogućnostima uključivanja u programe te su podijeljene informativno-edukativne brošure i plakati.Također, na štandu „Tić-a“ bili su izloženikeramičarski radovi djece korisnika poludnevnog programa Doma, stvaranih pod stručnim vodstvom grupnih odgajateljica te uz pomoć volonterki.

Održan sastanak s volonterima „Tića“

05. ožujka 2012. održan je redovni sastanak s volonterima Dječjeg doma „Tić“ Rijeka. Sastanak je dio trajne supervizije i edukacije volontera. Supervizijski dio odnosi se na razgovor i…

Studenti Medicinskog fakulteta posjetili Tić

Dana 13. travnja 2012.g. „Tić“ su posjetili studenti pete godine Medicinskog fakulteta Sveučilista u Rijeci. Posjet je organiziran u okviru izbornog kolegija  „Zlostavljanje i zanemarivanje djece“, a u…