Predavanje za studente Učiteljskog fakulteta u Rijeci

Dana 30. listopada 2012.g. „Tić“ su posjetili studenti treće godine Učiteljskog fakulteta, smjer Razredna nastava, u okviru kolegija Obiteljska pedagogija, u pratnji prof. Jasne Arigoni.
Studenti su upoznati sa radom „Tića“ – poludnevnim programom, savjetovalištem i preventivnim programima kao i nekim specifičnostima u radu sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom. O važnosti ranog prepoznavanja te pravovremene intervencije i pružanja stručne pomoći zlostavljanoj djeci i njihovim obiteljima kao i o ulozi učitelja i škole te suradnje institucija studentima je govorila ravnateljica mr. Tamara Žakula Desnica.

“Riječki val” poklonio korisnicima “Tića” ulaznice za “Matineje u Zajcu”

Udruga građana Riječki val je, na prijedlog HNK Ivana pl. Zajca, poklonila 10 ulaznica za „Matineje u Zajcu“ djeci korisnicima poludnevnog boravka u Dječjem domu „Tić“ Rijeka. Djeca…

Sudjelovanje na stručnom skupu „Unapređenje skrbi za djecu u dobi od 0 do 3 godine smještenu u institucije

U organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, 26.  listopada 2012.g., održan je stručni skup pod nazivom „Unapređenje skrbi za djecu u dobi od…