Sudjelovanje na stručnom skupu „Unapređenje skrbi za djecu u dobi od 0 do 3 godine smještenu u institucije

U organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, 26.  listopada 2012.g., održan je stručni skup pod nazivom „Unapređenje skrbi za djecu u dobi od 0 do 3 godine smještenu u institucije“.
Skup je namijenjen predstavnicima domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, domova socijalne skrbi za tjelesno ili mentalno oštećenu djecu, te centara socijalne skrbi. Održan je s ciljem unapređenja javne skrbi o najmlađoj djeci smještenoj u institucije.
Na skupu su predstavljeni rezultati „Analize dokumentacije o skrbi za djecu u dobi od 0 do 3 godine života smještene u dječje domove“ koju je 2011. godine proveo istraživački tim s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku.
Skupu je prisustvovala Kristina Rukavina, socijalna radnica Dječjeg doma “Tić” Rijeka.

Predavanje za studente Učiteljskog fakulteta u Rijeci

Dana 30. listopada 2012.g. „Tić“ su posjetili studenti treće godine Učiteljskog fakulteta, smjer Razredna nastava, u okviru kolegija Obiteljska pedagogija, u pratnji prof. Jasne Arigoni. Studenti su upoznati…

20. studeni – Međunarodni dan dječjih prava

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana dječjih prava (20.11.) UNICEF je u suradnji sa kinoprikazivačem Blitz Cinestar i Hrvatskim filmskim savezom organizirao Festival o pravima djece koji se održava u…