Predavanja za roditelje “Dijete – žrtva ili nasilnik, uloga roditelja”

Dana 23. i 29. veljače u Osnovnoj školi “Klana” djelatnice Dječjeg doma “Tić” Rijeka održale su predavanja namijenjena roditeljima učenika 3. i 4. te 5. i 6. razreda na temu  “Dijete – žrtva ili nasilnik, uloga roditelja”. Predavanja su bila interaktivnog karaktera tako su roditelji i kroz navođenje vlastitih primjera i razmišljanja imali priliku informirati se o tome što je agresivno ponašanje kod djece, kako prepoznati agresivno dijete i kako prepoznati simptome kod djeteta žrtve nasilnog ponašanja vršnjaka.
Svi roditelji su se složili kako su u korijenu ponašanja djece i postupci roditelja, tako da su poseban interes iskazali u onom dijelu predavanja gdje se govorilo o odnosu roditelj-dijete, odnosno načinima discipliniranja djece, postavljanju granica i konkretnim primjerima što roditelji mogu učiniti kako bi spriječili razvoj nasilnog ponašanja kod djece i razvili netoleranciju na nasilje.
Predavanja su održale Ljiljana Bubunić i Klaudia Segnan Bilović.

Građanska inicijativa “Veselo dvorište za razigrane Tiće

Tijekom veljače, pa do kraja travnja, u Dječjem domu "Tić" Rijeka, provest će se Građanska inicijativa "Veselo dvorište za razigrane Tiće", niz aktivnosti s ciljem uređenja  i saniranja dvorišta/igrališta…

Suradnja sa Udrugom za terapijsko jahanje “Pegaz” Rijeka

U mjesecu ožujku je uspostavljena suradnja sa Udrugom za terapijsko jahanje Pegaz Rijeka.  Cilj ove suradnje je uključivanje djece korisnika poludnevnog programa u „Tiću“ u terapijsko jahanje, a u…