Suradnja sa Udrugom za terapijsko jahanje “Pegaz” Rijeka

U mjesecu ožujku je uspostavljena suradnja sa Udrugom za terapijsko jahanje Pegaz Rijeka.  Cilj ove suradnje je uključivanje djece korisnika poludnevnog programa u „Tiću“ u terapijsko jahanje, a u svrhu pomoći u prevladavanju emocionalnih poteškoća i postizanja pozitivnih učinaka na psihofizičkom planu. Svake srijede organiziran je odlazak 6 korisnika u popodnevnim satima, a u pratnji djelatnika „Tić“-a.
TERAPIJSKO JAHANJE je skupni pojam za sve aktivnosti upotrebe konja u radu s djecom s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom u okviru medicinske i psihosocijalne rehabilitacije te pedagoškog procesa. Primjenjuje se kod različitih stanja i/ili dijagnoza kod djece. O njenim pozitivnim učincima na psihofizičkom planu korisnika svjedoče brojne znanstvene studije i istraživanja.

Predavanja za roditelje “Dijete – žrtva ili nasilnik, uloga roditelja”

Dana 23. i 29. veljače u Osnovnoj školi "Klana" djelatnice Dječjeg doma "Tić" Rijeka održale su predavanja namijenjena roditeljima učenika 3. i 4. te 5. i 6. razreda…

Održan sastanak s volonterima „Tića“

05. ožujka 2012. održan je redovni sastanak s volonterima Dječjeg doma „Tić“ Rijeka. Sastanak je dio trajne supervizije i edukacije volontera. Supervizijski dio odnosi se na razgovor i…