Predavanja za mlade u Učeničkom domu Podmurvice

Dana 22. i 24. studenog 2011.g. održana su dva predavanja za učenike Učeničkog doma Podmurvice na temu nasilja među mladima i nasilja u vezama mladih. Kroz predavanja, koja je održala ravnateljica „Tića“ mr. Tamara Žakula Desnica, učenici su dobili niz informacija o vrstama, učestalosti i posljedicama vršnjačkog nasilja.
Poseban naglasak stavljen je na problematiku nasilja u vezama mladih te je, osim činjenica o oblicima i učestalosti nasilja u vezama mladih, bilo govora o specifičnim znakovima nasilja u vezi, zašto mladi ostaju u nasilnoj vezi te kako prijatelj može pomoći mladoj osobi za koju sumnja da je izložena nasilju. Također,  učenici su dobili informacije o tome kome se mogu obratiti te gdje mogu dobiti stručnu pomoć. Upoznati su sa radom i oblicima stručne pomoći koju mogu dobiti u Savjetovalištu „Tić“

Studenti Učiteljskog fakulteta posjetili „Tić“

Dana 23. studenog 2011.g. „Tić“ su posjetili studenti treće godine Učiteljskog fakulteta, u pratnji prof. Jasne Arigoni, a u okviru kolegija Obiteljska pedagogija. Studenti su upoznati sa radom…

Vršnjačka medijacija

28. studenog 2011. godine djelatnice Dječjeg doma „Tić“ Rijeka Mirjana Štampar Komjenović i Nataša Špigl sudjelovale su na seminaru stručnog usavršavanja iz vršnjačke medijacije. Seminar je održan u…