Vršnjačka medijacija

28. studenog 2011. godine djelatnice Dječjeg doma „Tić“ Rijeka Mirjana Štampar Komjenović i Nataša Špigl sudjelovale su na seminaru stručnog usavršavanja iz vršnjačke medijacije. Seminar je održan u organizaciji Foruma za slobodu odgoja i Medijacijskog centra Rijeka, u sklopu projekta „Veliki medijatori za male medijatore – osnaživanje školskih i vršnjačkih medijatora“.

Predavanja za mlade u Učeničkom domu Podmurvice

Dana 22. i 24. studenog 2011.g. održana su dva predavanja za učenike Učeničkog doma Podmurvice na temu nasilja među mladima i nasilja u vezama mladih. Kroz predavanja, koja…

Posjet savjetnice Pravobraniteljice za djecu iz Zagreba

Dana 1. prosinca 2011.g. "Tić" je posjetila savjetnice Pravobraniteljice za djecu gđa. Sanja Vladović. Posjet je organiziran u cilju stjecanja uvida u prostorne i kadrovske uvjete, način i…