Studenti Učiteljskog fakulteta posjetili „Tić“

Dana 23. studenog 2011.g. „Tić“ su posjetili studenti treće godine Učiteljskog fakulteta, u pratnji prof. Jasne Arigoni, a u okviru kolegija Obiteljska pedagogija. Studenti su upoznati sa radom „Tića“ – poludnevnim programom, savjetovalištem i preventivnim programima kao i nekim specifičnostima u radu sa zlostavljanom djecom – tehnikama rada, načinom provođenja forenzičkog intervjua sa djecom, a razgledali su i prostoriju sa screen staklom u kojoj se isti provodi. Predavanje za studente održala je ravnateljica mr. Tamara Žakula Desnica.

Festival o pravima djece

21.studenog 2011.g. u Art-kinu Croatia svečano je otvoren 3. Festival o pravima djece, koji se pod motom "Svi (bi) u kino" istodobno odvija u nekoliko hrvatskih gradova, a…

Predavanja za mlade u Učeničkom domu Podmurvice

Dana 22. i 24. studenog 2011.g. održana su dva predavanja za učenike Učeničkog doma Podmurvice na temu nasilja među mladima i nasilja u vezama mladih. Kroz predavanja, koja…