Pojačane volonterske snage „Tića“

Dana 03. studenog 2022.g. održana je edukacija za prvu grupu novih volontera koji će se uključiti u rad Dječjeg doma „Tić“ Rijeka. Volontiranje su nastavili i neki dugogodišnji volonteri „Tića“, što trenutno čini grupu od 20 aktivnih volontera.

Volonteri su uključeni u direktan rad s djecom, korisnicima poludnevnog tretmana kroz pomoć u učenju te sudjelovanje u kreativnim radionicama i u igri. Uz ovogodišnje pojačanje, do sada je u rad „Tića“ uključeno 321 volontera.

Novim volonterima želimo dobrodošlicu, a svim uključenim volonterima zahvaljujemo na trudu i vremenu kojim oplemenjuju naš rad.

Obilježena 15. godišnjica rada riječkog ureda Pravobraniteljice za djecu

Riječki ured pravobraniteljice za djecu obilježio je 15. godina rada tribinom koja je održana 05. listopada 2022. u Dječjoj kući u Art-kvartu „Benčić“. Tom je prilikom predstavljena i…

Radni sastanak i međusektorska suradnja

Dana 15. studenog 2022. u Dječjem domu „Tić“ Rijeka održan je radni sastanak predstavnika ustanova i organizacija koje se u Rijeci bave djecom i obiteljima te na različite…