Održana radionica „Ja, mama i tata – učimo razgovarati”

Dana 04. ožujka 2014.g., u Dječjem domu “Tić” Rijeka održana je treća radionica za djecu i roditelje u ciklusu radionica “Ja, mama i tata – zajedno dva sata”. Radionica je bila namijenjena roditeljima i djeci predškolskog i mlađeg školskog uzrasta.
Tema ove radionice bila je uspješna komunikacija roditelja i djece s naglaskom na važnost izražavanja, prihvaćanja i usmjeravanja emocija. Poseban naglasak stavljen je na emocije tuge i ljutnje, te načine njihova kanaliziranja. Roditelji i djeca imali su priliku kroz praktični dio razmijeniti vlastita iskustva vezana za doživljavanje i iskazivanje različitih emocija.
Radionica je provedena u okviru programa “Rijeka psihologije”. Voditeljice radionice bile su psihologinje  Klaudia Segnan Bilović i Nataša Makarun.

Škola, policija i “Tić” – zajedno u prevenciji

Dana 25. veljače 2014. godine u Policijskoj upravi Primorsko-goranskoj održane su fokus grupe sa učenicima na temu nasilja i zaštite mladih od nasilja. Aktivnost je održana u okviru…

Održana radionica „Ja, mama i tata – vježbamo opuštanje”

Dana 11. ožujka 2014.g., u Dječjem domu "Tić" Rijeka održana je četvrta radionica za djecu i roditelje u ciklusu "Ja, mama i tata – zajedno dva sata". Radionica je…