Održan sastanak s volonterima „Tića“

Povodom kraja školske godine, dana 14. lipnja 2012. održan je redovni sastanak i druženje s volonterima Dječjeg doma „Tić“ Rijeka. Sastanci su dio trajne supervizije i edukacije volontera. Supervizijski dio odnosi se na razgovor i rješavanje aktualnih teškoća koje proizlaze iz volonterskog angažmana i izravnog rada s djecom, a edukacijski dio na stručne teme iz područja djelovanja „Tića“ kao i iz područja rada s djecom.
Obzirom na aktivno uključivanje volontera tijekom cijele godine organizirano je i zajedničko druženje volontera i djelatnika „Tića“ kojim je obilježen završetak školske godine i zaokružen aktivan angažman volontera kroz pomoć djeci u učenju te uključivanjem u druge aktivnosti „Tića“.

Atlantic grupa osvježila fasadu Tića

Dana 6. lipnja 2012. godine Tić je dobio donaciju Atlantic grupe namijenjenu ličenju fasade zgrade ustanove. Tog dana Tić je posjetilo trideset zaposlenika Atlantic grupe koji su sudjelovali…

Suradnja Filozofskog fakulteta i Tić-a

U četvrtak, 14. lipnja 2012.godine u Dječjem domu „Tić“ Rijeka održano je zajedničko druženje profesora Filozofskog fakulteta u Rijeci, studenata Likovne pedagogije APURI i djelatnika Tića te izloženi…