Održan sastanak s volonterima „Tića“

05. ožujka 2012. održan je redovni sastanak s volonterima Dječjeg doma „Tić“ Rijeka. Sastanak je dio trajne supervizije i edukacije volontera. Supervizijski dio odnosi se na razgovor i rješavanje aktualnih teškoća koje proizlaze iz volonterskog angažmana i izravnog rada s djecom, a edukacijski dio na stručne teme iz područja djelovanja „Tića“ kao i iz područja rada s djecom.
Tema edukacijskog djela prilagođava se potrebama volontera, a tema na ovom sastanku bila je „O zanemarivanju djece i što učiniti kada se dijete povjeri“. Ova edukacija usmjerena je na prepoznavanje specifičnih potreba i razumijevanje reakcija djece kao i na unaprjeđivanje reakcija volontera u situacijama kada im se dijete povjeri, s obzirom na specifičnost uloge volontera.
Sastanci s volonterima održavaju se kako bi se povećala kvaliteta rada s djecom i unaprijedio rad volontera i njihovo zadovoljstvo volontiranjem.
Sastanak volontera pripremila je i vodila Nataša Špigl, koordinator volontera u Dječjem domu „Tić“ Rijeka.

 

Suradnja sa Udrugom za terapijsko jahanje “Pegaz” Rijeka

U mjesecu ožujku je uspostavljena suradnja sa Udrugom za terapijsko jahanje Pegaz Rijeka.  Cilj ove suradnje je uključivanje djece korisnika poludnevnog programa u „Tiću“ u terapijsko jahanje, a u…

Obilježavanje Svjetskog akcijskog tjedna socijalnog rada na Korzu

Hrvatska udruga socijalnih radnika (HUSR) kao članica Međunarodne organizacije socijalnih radnika (IFSW)  obilježila je Svjetski akcijski tjedan socijalnog rada  u periodu od 20. ožujka (Svjetski dan socijalnog rada)…