“Ja, mama i tata  – zajedno dva sata” ciklus je od pet radionica namijenjenih djeci predškolskog i nižeg školskog uzrasta te članovima njihove uže obitelji (roditeljima i skrbnicima). Na istima se roditeljima pružaju informacije, znanja, vještine i podrška u ispunjavanju njihove roditeljske uloge, a poseban naglasak stavljen je na pozitivnoj interakciji i kvalitetnom vremenu roditelja i djeteta. Svaki susret je usmjeren na jedno od važnih područja roditeljstva:

“Ja mama i tata i naše potrebe” je radionica na kojojroditelji imaju priliku upoznati se s načinima na koje, kroz igru i zajedničke aktivnosti, mogu ostvariti svoje i djetetove potrebe. Naglasak je stavljen na kvalitetno i konstruktivno provođenje vremena u kojem roditelj i dijete zajednički planiraju i kreiraju aktivnosti, pri čemu zadovoljavaju potrebe za zabavom, pripadanjem, slobodom i moći.

“Ja mama i tata zadovoljni u obitelji” je radionica kojaukratkom teorijskom uvodu upoznaje roditelje sa važnošću uključivanja djece u donošenje obiteljskih pravila, te načinima kako s djecom dogovoriti posljedice za kršenje istih. U nastavku radionice roditelji i djeca imaju priliku kroz kreativan rad i zajedničke aktivnosti dogovoriti i izraditi vlastita obiteljska pravila

“Ja mama i tata učimo razgovarati” Tema ove radionice je uspješna komunikacija roditelja i djece s naglaskom na važnost izražavanja, prihvaćanja i usmjeravanja emocija. Poseban naglasak stavljen je na emocije tuge i ljutnje, te načine njihova kanaliziranja. Roditelji i djeca imaju priliku kroz praktični dio razmijeniti vlastita iskustva vezana za doživljavanje i iskazivanje različitih emocija.

“Ja mama i tata vježbamo opuštanje” upoznaje roditelje i djecu s načinima na koje se kroz zajedničke aktivnosti mogu opuštati. Nakon kratkog teorijskog uvoda o utjecaju i simptomima stresa kao i važnosti opuštanja, djeca i roditelji kroz vježbe disanja, vizualizacije, kretanja te glazbu i priče dobivaju uvid u razne načine kako kod kuće mogu na kreativan i zanimljiv način provoditi zajedničko vrijeme u opuštajućim aktivnostima.

“Ja mama i tata zajedno u igri” Na radionici se prezentiraju osnovne značajke i demonstrirani načini kvalitetnog provođenja zajedničkog vremena roditelja i djece. Tako provedeno zajedničko vrijeme ispunjava djetetovu potrebu za pažnjom, dovodi do smanjenja neprimjerenih ponašanja te doprinosi osjećaju vlastite vrijednosti kod djece.

Ciklus radionica”Ja, mama i tata – zajedno dva sata” besplatan je i provodi se u Dječjem domu “Tić” Rijeka od 2012. godine, te pored jačanja kapaciteta roditelja predstavlja važan oblik prevencije nasilja nad djecom.