Uz podršku Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke i osnovnih škola, Dječji dom „Tić“ Rijeka je tokom 2009.g. ponovno proveo istraživanje o školskom nasilju među djecom.
U ispitivanju je sudjelovalo 1602 učenika (49% muških i 51% ženskih) sedmih i osmih razreda u 24 osnovne škole na području grada Rijeke.
U provođenju ispitivanja sudjelovali su i volonteri Dječjeg doma «Tić» Rijeka. Upitnik je bio anoniman, prisustvovanje dobrovoljno i uz suglasnost roditelja.