Predavanje za studente Medicinskog fakulteta

Dana 28.03.2018. studenti pete godine Medicinskog fakulteta Sveučilista u Rijeci, u okviru izbornog kolegija „Zlostavljanje i zanemarivanje djece“ čiji je nositelj prof.dr.sc. Igor Prpić, posjetili su „Tić“ u pratnji socijalne radnice Andreje Balaž. Sa problematikom vršnjačkog nasilja te specifičnostima stručnog rada sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom, upoznala ih je Tamara Žakula Desnica, ravnateljica.

Izlet na Platak

Tijekom zimskih školskih praznika Dječji dom „Tić“ Rijeka organizirao je izlet na Platak za svu djecu uključenu u poludnevni boravak. Izlet je realiziran sredstvima prikupljenim u humanitarnoj akciji…

Posjet studenata psihologije

Dana 11.04.2018. studenti psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u okviru kolegija Psihologija roditeljstva u pratnji Prof. Sanje Smojver – Ažić posjetili su „Tić“. Sa specifičnostima stručnog rada…