Edukacija za nove volontere

Nakon provedenog ciklusa primanja volontera za 2012. godinu, dana 01 i 15. lipnja 2012.g. organizirana je edukacija za 16 novih volontera. Edukacija uključuje upoznavanje volontera sa radom i organizacijom ustanove te njenim specifičnostima, upoznavanje s uvjetima volontiranja, aktualnim propisima (Zakon o volonterstvu, Etički kodeks volontera) te pravima i obavezama volontera.
Volonteri će se nakon provedene procedure primanja i edukacije uključiti u direktan rad s korisnicima poludnevnog tretmana – pomoć u učenju, sudjelovanje u kreativnim radionicama i u igri. Uz nove volontere, volontiranje nastavljaju i dugogodišnji volonteri „Tića“. Uz ovogodišnje pojačanje, do sada je u rad „Tića“ uključeno 76 volontera.
Novim volonterima želimo dobrodošlicu, a svim uključenim volonterima zahvaljujemo na trudu i vremenu kojim oplemenjuju naš rad.

Okončana građanska inicijativa “Veselo dvorište za razigrane Tiće”

Kraj travnja obilježio je i završetak radova na uređenju dvorišta u sklopu građanske inicijative „Veselo dvorište za razigrane Tiće“ koja je provedena zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade za poticanje…

Međunarodni dan djece žrtava nasilja

Zbog velikog broja djece žrtava nasilja u svijetu i svakodnevnog kršenja prava djece, UN je 1983. godine, 4. lipnja proglasio Međunarodnim danom djece žrtava nasilja. Današnji dan -…