Znanstveni skup “Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje”

Dana 21. studenoga 2014. na Medicinskom fakultetu u Rijeci održan je interdisciplinarni znanstveno-stručni stručni skup pod nazivom “Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva V: Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje”. Skup su organizirali Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Ured za znanost studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, a cilj skupa bio je otvoriti stručnu raspravu o pitanju kako poboljšati stanje prava djece i mladih na seksualno zdravlje. Na skupu su aktivno sudjelovali stručnjaci “Tića”. Ravnateljica mr. Tamara Žakula Desnica održala je predavanje na temu “Seksualno zlostavljanje djece: pravovremena intervencija i stručni tretman”, a psihologinje Nataša Makarun i mr.sc. Ljiljana Bubnić održale su predavanja na temu “Tretman maloljetnih počinitelja spolnog nasilja” i “Kako razgovarati sa žrtvom spolnog zlostavljanja”.Skup se bavio zaštitnim čimbenicima seksualnog zdravlja djece i mladih s ciljem razvitka pozitivnog pristupa u očuvanju prava djece i mladih na fizičko, emocionalno, mentalno i društveno blagostanje uz puno poštovanje prema seksualnosti i seksualnim odnosima kao i prema imanju ugodnog i sigurnog seksualnog iskustva bez prisile, diskriminacije i nasilja. Cilj skupa bio je promocija točnih i znanstveno utemeljenih informacija o spolnosti i reproduktivnom zdravlju te formiranje preporuka i smjernica za zaštitu prava djece i mladih na seksualno zdravlje.
Na istom je sudjelovalo niz stručnjaka iz Hrvatske. Generalni pokrovitelj skupa bila je Pravobraniteljica za djecu doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić koja je održala pozdravnu riječ dok su pozvana predavanja održali  mr. sc. Maja Gabelica Šupljika, prof. psih., zamjenica pravobraniteljice za djecu,  prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, Prim. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med., psihijatar i seksualni terapeut izOpće bolnice Karlovac, Ambulanta za liječenje seksualnih smetnji, Izv. prof. dr. sc. Gordana Vilović, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te Prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju, Katedra za seksologiju.

Obilježili smo 7. obljetnicu provođenja projekta „Ambasadori Tića“

U srijedu, 26. studenog 2014. godine, u 11.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, održano je obilježavanje 7. obljetnice provođenja projekta „Ambasadori Tića“. Tom prilikom predstavljen je pregled…

Brošura o ambasadorima ”Tića”

U studenom 2014., povodom obilježavanja 7. godišnjice provođenja projekta “Ambasadori Tića”, Dječji dom “Tić” Rijeka tiskao je brošuru o ambasadorima. U brošuri su objedinjene informacije o misiji, radu…