Uključivanje novih volontera

Nakon provedenog ciklusa primanja volontera za 2011. godinu, u mjesecu rujnu i listopadu u rad „Tića“ uključeno je 15 novih volontera. Volonteri su uključeni u direktan rad s korisnicima poludnevnog tretmana – pomoć u učenju, sudjelovanje u kreativnim radionicama i u igri. Uz nove volontere, volontiranje su nastavili i dugogodišnji volonteri „Tića“. Uz ovogodišnje pojačanje, do sada je u rad „Tića“ uključeno 76 volontera.
Novim volonterima želimo dobrodošlicu, a svim uključenim volonterima zahvaljujemo na trudu i vremenu kojim oplemenjuju naš rad.

19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

U Osijeku je, u periodu od 12.-15. listopada 2011. održana 19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa pod nazivom Vrijeme sličnosti i razlika - izazov psihologiji i psiholozima. Konferenciji je…

Edukativni kviz za ambasadore „Tić-a“

Edukativni kviz za drugu generaciju ambasadora održan je 17.11.2011 (četvrtak) s početkom u 10.00 sati, u Tiću. Podršku ovoj ideji dali su Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb …