“Tić” posjetili studenti Medicinskog fakulteta

Dana 21. travnja 2015.g. „Tić“ su posjetili studenti pete godine Medicinskog fakulteta Sveučilista u Rijeci. Posjet je organiziran u okviru izbornog kolegija „Zlostavljanje i zanemarivanje djece“, a u sklopu nastavne jedinice „Mogućnosti prevencije i pomoći zlostavljanoj i zanemarivanoj djeci“ kojeg vodi prof.dr.sc. Igor Prpić. Tom su prilikom studenti upoznati sa radom “Tića” i oblicima stručne pomoći koji se u njoj pružaju, specifičnostima u radu sa zlostavljanom djecom kao i važnosti međusektorske suradnje i preventivnog djelovanja, o čemu im je govorila  mr.Tamara Žakula Desnica, ravnateljica „Tića“.

Stručni posjet studenata Primaljstva

Dana 15. travnja 2015.g. "Tić" su posjetili studenti prve godine stručnog studija Primaljstva, u oviru kolegija Prenatalna primaljska skrb, u pratnji prof. Anice Stanković. Studenti su upoznati sa…

Sudjelovanje na predstavljanju projekta “Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u području alternativne skrbi”

Dana 23. travnja 2015. godine u Zagrebu je održano javno predstavljanje projekta "Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u području alternativne skrbi“ koji je razvijen u partnerstvu…