Sudjelovanje na predstavljanju projekta “Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u području alternativne skrbi”

Dana 23. travnja 2015. godine u Zagrebu je održano javno predstavljanje projekta “Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u području alternativne skrbi“ koji je razvijen u partnerstvu SOS – Kinderdorf Internationala, Vijeća Europe,  Eurochilda i nacionalnih partnera u osam zemalja EU. Svrha projekta je podržati i promicati prava djece i mladih koji žive u alternativnoj skrbi, a što se planira ostvariti izgradnjom kapaciteta stručnjaka koji rade u sustavu alternativne skrbi za usvajanje dječjih prava u svojoj svakodnevnoj praksi te kroz suradnju s nacionalnim i europskim dionicima i podizanjem svijesti o potrebi da se održi  trening o pravima djece za stručnjake koji rade u sustavu alternativne skrbi. Na predstavljanju projekta, koje je organiziralo SOS Dječje selo Hrvatska, sudjelovala je Kristina Rukavina, socijalna radnica Dječjeg doma “Tić” Rijeka.

“Tić” posjetili studenti Medicinskog fakulteta

Dana 21. travnja 2015.g. „Tić“ su posjetili studenti pete godine Medicinskog fakulteta Sveučilista u Rijeci. Posjet je organiziran u okviru izbornog kolegija „Zlostavljanje i zanemarivanje djece“, a u sklopu…

Humanitarni posjet studenata iz Francuske

U periodu od 20. do 24. travnja 2015.g., "Tić" je posjetila grupa studenata Instituta za marketing i menadžment iz grada Roubaix, Francuska, a u sklopu internacionalnog humanitarnog projekta…