Sudjelovanje na 27. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa u Osijeku

U razdoblju od 6. do 9. studenoga 2019. u Osijeku je održana 27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa sa središnjom temom – Psihologija i digitalni svijet.
Središnja tema ovogodišnje konferencije pokušala je odgovoriti na pitanje kako se kao pojedinci svih životnih dobi snalazimo i kako se suočavamo sa izazovima korištenja digitalnih tehnologija koje nam uz brojne mogućnosti za psihosocijalni razvoj svakog pojedinca donose i različita negativna iskustva pa i digitalno nasilje. Aktivnosti koje Dječji dom „Tić“ Rijeka provodi na ovu temu na konferenciji je prikazala psihologinja Ljiljana Bubnić sa radom „Opasnosti digitalnog svijeta – prikaz rada Dječjeg doma „Tić“ Rijeka“.

Stručna posjeta studenata pedagogije

Dana 07. studenog 2019. Dječji dom „Tić“ Rijeka posjetili su studenti pete godine diplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog studija pedagogije na Filozofskom fakultetu sa Prof. dr.sc. Jasminkom Zloković i…

18.11. – Europski dan zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja

Dječji dom „Tić“ Rijeka se pridružuje obilježavanju Europskog dana zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja i donosi Priopćenje Ureda Pravobraniteljice za djecu (priopćenje od 15.11.2019., prenosimo u…